PARAMA SMULKIESIEMS ŪKIAMS 2019-03-01 – 2019-05-31

Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė kvietimą smulkiesiems ūkininkams teikti paraiškas paramai gauti. Paramos suma 15 000 € projektui iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Ši priemonė yra viena iš populiariausių ir daugiausia naudos teikiančių smulkiems ūkiams dėl jos administravimo paprastumo ir itin palankių finansavimo sąlygų. Naujas paraiškų rinkimo etapas pasižymi tuo, kad ūkiai gali įsigyti ne tik naują bet ir naudotą žemės ūkio techniką, nebūtinas jos atitikimas ir ES bei LR saugos reikalavimams, svarbu, kad perkamos investicijos būtų būtinos verslo planui įgyvendinti.

2019-03-01 – 2019 – 05-31 paraiškų rinkimo etapo naujovės:

 • ūkiai gali įsigyti ne tik naują bet ir naudotą žemės ūkio techniką, nebūtinas jos atitikimas ir ES bei LR saugos reikalavimams ! Svarbu! kad perkamos investicijos būtų būtinos verslo planui įgyvendinti;
 • galima pirkti pastatus, žemę, ūkinius gyvūnus, transporto priemones, nes nėra jokių apribojimų dėl pačių investicijų pobūdžio;
 • neliko kontrolės laikotarpio, t.y. ūkininkas įsipareigojimus pagal projektą turės vykdyti tik kol įgyvendina projektą pvz. iki 2019-12-31
 • perkamų investicijų nereikia drausti;
 • buhalterinė apskaita (supaprastinta) turi būti pradėta tvarkyti (jei dar nėra tvarkoma) nuo paraiškos pateikimo dienos ir iki projekto įgyvendinimo pabaigos
 • prie projekto nereikia pridėti po 3 komercinius pasiūlymus
 • nereikalaujama pažymos iš finansinės institucijos dėl projekto finansavimo skolintomis lėšomis.
 • kvietimui skirta net 10 mln. eurų, o tai reiškia, kad paramą galės gauti daugiau pareiškėjų nei bet kada anksčiau.

Pagrindinės sąlygos pareiškėjams lieka tos pačios kaip ir kasmet:

Paramos gali kreiptis asmenys nuo 18 metų amžiaus iki paraiškos pateikimo dienos įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį.

Pareiškėjo žemės ūkio valdos ekonominis dydis (VED) 2019 m. sausio 1 dienai turi būti nuo 4000 iki 7999 €  (pasitikslinti galima tinklapyje www.vic.lt prisijungus prie savo paskyros arba paskambinus informacijos telefonu 852660620)

Paraiškos su partneriais nepriimamos.

Paramos galima kreiptis tik įgyvendinus ankstesnįjį investicinį KPP projektą.

Projekto finansavimas:

Po paramos suteikimo patvirtinimo  išmokomas 80 proc. avansas, likusi suma 20 proc. sumokoma tinkamai įgyvendinus verslo planą.

Reikalavimai:

Padidinti ūkį ne mažiau kaip 20 proc., atlikti visas investicijas, atitikti visus pasirinktus atrankos kriterijus.

Tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

ATRANKOS KRITERIJAI:

Eil. Nr. Projektų atrankos kriterijai Didžiausias balų skaičius Balų skaičius pagal atskiras kriterijaus reikšmes Pareiškėjo balai
1. Kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė, ir kurio pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų 15 15  
2. Paramos paraiškos pateikimo metu ūkio produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra mažesnis:
2.1.  nuo 4000 iki 4999 Eur 20 20  
2.2. nuo 5000 iki 5999 Eur 15
2.3. nuo 6000 iki 6999 Eur 10
2.4. nuo 7000 iki 7999 Eur 5
3. Pareiškėjo amžius iki 40 metų (imtinai) 15
4. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo prognozuojamas produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra didesnis (tikrinama įgyvendinus verslo planą):
4.1. Jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 51 proc. ir daugiau 25 25
4.2. Jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 21 iki 50 proc. imtinai 15
5. Pareiškėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu:  
5.1. Jei daugiau negu 2 metus yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys 15 15
5.2. Jei nuo 1 iki 2 metų yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys 10
6. Jei verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra tokiose vietovėse. 10
Didžiausia balų suma iš viso: 100  

Pareiškėjai surinkę ne mažiau 35 prioritetinių balų gali teikti paraiškas, tačiau jei paraiškų bus daugiau nei paraiškų  šiam etapui skirta paramos suma, bus sudaroma prioritetinė paraiškų eilė, t.y. lėšų bus skirta tik didesnį prioritetinių balų surinkę projektai.

Kviečiame į konsultacijas visus planuojančius dalyvauti ūkininkus. Mūsų specialistai patars, kaip padidinti savo šansus gauti paramą, kaip maksimaliai efektyviai ją įsisavinti, padės parengti dokumentus, parengs paraišką, verslo planą ir su projektu susijusius dokumentus. Atlygis  už mūsų paslaugas taip pat yra kompensuojamos bendra tvarka, t.y. po paramos patvirtinimo tinkamai apmokėtos konsultavimo paslaugos 100 proc. bus kompensuotos kartu su kitomis įgyvendintomis investicijomis.

Konsultacijos:

+370 602 26 933

+370 673 88 712

El. p. info@verslopagrindas.lt

Paramos priemonės taisyklės paskelbtos http://www.infolex.lt/ta/525294

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas 2018 m. II paraiškų rinkimo etapas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie LR Žemės ūkio ministerijos (NMA) kviečia ūkininkus teikti paraiškas pagal Kaimo plėtros 2014-2020 metų programos paramos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas“.

Prieš kiekvieną paraiškų rinkimo etapą mūsų specialistai parengia paramos taisyklių apžvalgą bei rekomendacijas potencialiems pareiškėjams, taip siekdami sutaupyti Jūsų laiką ieškant naudingos informacijos apie priemonę, kuri padėtų priimti sprendimą dėl dalyvavimo kvietime ir suteiktų žinių apie tinkamas finansuoti išlaidas, įsipareigojimus ir kitus svarbius projekto įgyvendinimo ir kontrolės aspektus.

Paramos taisyklių apžvalga:

 

KUO YRA YPATINGAS ŠIS II 2018 METŲ KVIETIMAS IR KĄ REIKIA ŽINOTI NORINT PRETENDUOTI Į PARAMĄ

 

Pasikeitė tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas, VĖL FINANSUOJAMAS NAUJOS ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS ĮSIGIJIMAS IŠ SKYRUS KOMBAINUS IR TRAKTORIUS.

Tinkamos išlaidos:

 • Nauja žemės ūkio technika, IŠSKYRUS TRAKTORIUS IR KOMBAINUS, ir nauja įranga, įskaitant žemės ūkio įrangą, skirta remiamai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti. (Motorinės transporto priemonės įrangai nepriskiriamos ir neremiamos)
 • Nauja įranga gyvulių biologiniam saugumui užtikrinti (dezinfekcinė, higieninė);
 • Nauji technologiniai įrenginiai skirti pirminiam produktų apdorojimui / perdirbimui (pvz. skerdienos išpjaustymui, pieno separavimui, sūrių gamybos, sulčių spaudimo ir pan.)
 • Žemės ūkio pastatų / infrastruktūros / artezinių gręžinių / vietinės kanalizacijos / vandentiekio / kelių statybos, kapitalinis remontas ir rekonstrukcija;
 • Naujų statybinių medžiagų įsigijimas (statant ūkio būdu);
 • Projekto bendrosios išlaidos (paraiškos ir verslo rengimas, administravimas, architektų ir projektuotojų paslaugos) iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų be PVM bet ne daugiau 3000 €.
 • Pieno ūkio fermų bei plokščiadugnių grūdų saugojimo bokštų statybų finansavimas vykdomas, remiantis patvirtintais statybų ir įrengimo įkainiais.
 • Naujų žieminių šiltnamių statyba finansuojama tik tuo atveju, kai juose veikla vykdoma ne mažiau kaip 10 mėnesių per metus, statiniai su stiklo, polietileno ar polikarbonato danga su sumontuota stacionaria šildymo ir automatine laistymo ir tręšimo įranga.
 • Artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas.
 • Daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai rangos būdu.

TINKAMI PAREIŠKĖJAI:

 • Ūkininkai / žemės ūkio bendrijos, kurių ūkio ekonominis dydis yra ne mažesnis kaip 8 000 € (dydis yra vertinamas 2018-01-01), ūkis nepertraukiamai veikia ne mažiau kaip 2 metus.
 • Pripažinti žemės ūkio kooperatyvai kurie užsiima iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimu ir jų realizavimu arba supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimu, jei investicijos įgyvendinamos vieno iš pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių valdoje ir jų rezultatais bendrai naudojasi pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nariai.

 

Pasikeitė paramos dydis ir intensyvumas bei jo apskaičiavimo metodai:

Maksimali paramos suma:

 • 400 000 Eur (keturi šimtai tūkstančių eurų), kai projekte numatyta įgyvendinti naujų pastatų ir (arba) statinių, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingus statinius, statybą, esamų rekonstravimą ar kapitalinį remontą ir jų funkcionavimui užtikrinti būtiną infrastruktūrą ir įrangą, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti būtiną įrangą (prie įrangos nepriskiriamos žemės ūkio technikos, transporto priemonių, įsigijimo išlaidos ir kita technika ir (arba) įranga, kuri gali būti panaudota ne tik projekte numatytai gamybinei veiklai pastate vykdyti). Statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto ir infrastruktūros išlaidos projekte turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. projekto investicijų vertės (be PVM).
 • 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų), kai projekte numatyta įsigyti tik pastatų funkcionavimui užtikrinti būtiną įrangą, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti būtiną įrangą (prie įrangos nepriskiriamos žemės ūkio technikos, transporto priemonių, įsigijimo išlaidos ir kita technika ir (arba) įranga, kuri gali būti panaudota ne tik projekte numatytai gamybinei veiklai pastate vykdyti).

Paramos intensyvumas skaičiuojamas atsižvelgiant į kokį specializuotą ūkio sektorių bus investuojama, jei ketinama keisti ūkio specializaciją arba, jeigu specializacijos neplanuojama keisti, į dominuojantį ūkio gamybos sektorių, pajamos iš kurio per 2017 ar 2016 metus sudarė ne mažiau 45 proc. pajamų.

Augalininkystės sektoriuje galima gauti ne daugiau kaip 40 proc. intensyvumo paramą.

Gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose – 50 proc. Jei pareiškėjas pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, įgyvendinantis kolektyvines investicijas, paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc.

Pakeistas 2014–2020 metų laikotarpiu leidžiamas maksimaliai suteiktos vienam pareiškėjui ir susijusioms įmonėms / asmenims paramos dydis:

Vienam paramos gavėjui suteikta paramos suma negali viršyti 400 000 Eur.

Susijusių įmonių, sutuoktinių didžiausia bendra gauta paramos suma 2014–2020 metų laikotarpiu pagal priemonės veiklos sritį negali viršyti 800 000 Eur

Nežymiai pasikeitė projektų atrankos kriterijai, sumažėjo minimalus surenkamų balų skaičius iki 35.

 

 

Atnaujinti projektų atrankos kriterijai:

Eil.

Nr.

Projektų atrankos kriterijai Didžiausias

balas

Balai pagal atskiras kriterijaus reikšmes
1. Pareiškėjas nėra gavęs Europos Sąjungos (toliau – ES) investicinės paramos pagal tą žemės ūkio veiklos specializuotą sektorių (gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės ar augalininkystės), pagal kurį prašoma paramos pateiktoje paramos paraiškoje (nustatoma pagal paramos paraiškos III skyriaus 3 punkte pareiškėjo nurodytų gyvūnų ar augalų rūšių priskyrimą specializuotam sektoriui):
1.2. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“; 10 10
1.3. pagal KPP priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“. 5
2. Pareiškėjas įgyvendina (nustatoma pagal pareiškėjo paramos paraiškoje nurodytą žemės ūkio sektorių):
2.1 gyvulininkystės sektoriaus pieninės galvijininkystės projektą (balai nesuteikiami, jei pareiškėjas įgyvendina ne tik pieninės galvijininkystės projektą); 25 25
2.2 gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektą. 20
3. Pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo metu yra mažesnis (valdos ekonominis dydis nustatomas, kaip nurodyta Taisyklių 18.15 papunktyje). Kai valdos ekonominis dydis yra:
3.1. didesnis kaip 8 000 Eur iki 50 000 Eur įskaitytinai; 15 15
3.2. didesnis kaip 50 000 Eur iki 100 000 Eur įskaitytinai; 10
3.3. didesnis kaip 100 000 Eur iki 150 000 Eur įskaitytinai. 5
4. Projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei Taisyklių VIII skyriuje nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (skaičiuoklė skelbiama interneto svetainėje www.nma.lt), už kiekvieną sumažintą procentinį punktą (skaičiuojama sveikaisiais skaičiais, neapvalinant pagal matematines apvalinimo taisykles) pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų, ir atsižvelgiant į šias nuostatas:

–    Atrankos balai nesuteikiami, kai pagal paramos paraiškoje nurodytą projekto investicijų vertę (be PVM) apskaičiuotas paramos dydis, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti Taisyklėse nustatytą didžiausią galimą paramos sumą;

–    Kai pagal paramos paraiškoje nurodytą projekto investicijų vertę (be PVM) apskaičiuotas paramos dydis, taikant didžiausią galimą paramos intensyvumą, viršija didžiausią galimą paramos sumą projektui, tačiau projektui prašoma skirti mažesnę paramos sumą, nei Taisyklėse nustatyta didžiausia galima paramos suma, didžiausiu galimu paramos intensyvumu laikomas intensyvumas, apskaičiuotas lyginant Taisyklių 21.3 papunktyje nustatytą didžiausią paramos sumą projektui su projekto investicijų verte (be PVM). Paramos intensyvumo sumažinimas procentiniais punktais nustatomas nuo apskaičiuoto intensyvumo (pavyzdys: pareiškėjas vykdo specializuoto augalininkystės sektoriaus žemės ūkio produktų gamybą ir numato įsigyti tik veiklai vykdyti būtiną įrangą. Pareiškėjo pateikto projekto investicijų vertė (be PVM) yra 510 000 Eur, prašoma paramos suma – 190 000 Eur, prašomas paramos intensyvumas yra 37 proc. projekto investicijų vertės (be PVM). Pagal Taisyklių 21.1.2 papunktį, augalininkystės sektoriuje finansuojama 40 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės. Pagal Taisyklių 21.3.2 papunktį, didžiausia galima paramos suma projektui negali viršyti 200 000 Eur. Apskaičiuotas paramos intensyvumas: (200 000 Eur : 510 000 Eur) x 100 = 39 proc. Paramos intensyvumo sumažinimas procentiniais punktais: 39proc. – 37 proc. = 2 proc. punktai. Pareiškėjo projektui suteikiami 2 atrankos balai).

5. Pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba gamintojų grupės, kuri veikia kaip juridinis asmuo, narys, arba asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją (patikrina NMA pagal organizacijos įstatus) ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys (pateikiamas patvirtinantis dokumentas). Jam didžiausia suteikiama balų suma negali viršyti 10 balų. Tuo atveju, kai:
5.1. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba gamintojų grupės (kaip nustatyta Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos srities „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 10 10
2017 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. 3D-168 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas“ veiklos srities „Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“) narys;  
5.2. pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys.   5
6. Projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo:
6.1. pareiškėjas dalyvauja (yra patvirtintas paramos gavėju) įgyvendinant KPP priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas (bent vieną) arba įsipareigoja dalyvauti įgyvendinant (bent vieną) ne vėliau kaip per vienų metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos (atrankos balai suteikiami už priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, „Specifinių pievų tvarkymas“, „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“. Kai dalyvaujama nurodytose veiklose (veikloje), žemės ūkio naudmenų (toliau – ŽŪN) plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 10 proc. deklaruoto ŽŪN ploto (kai pareiškėjas dalyvauja nurodytose veiklose (veikloje), nustatoma pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą. Tuo atveju, kai pareiškėjas nedalyvauja, bet įsipareigoja dalyvauti nurodytose veiklose (veikloje), nustatoma pagal pirmaisiais įsipareigojimo vykdymo metais deklaruotą ŽŪN plotą) – suteikiama 15 balų; 15 15
6.2. projekte numatytos įsigyti įrangos ir mechanizmų, skirtų mėšlui ir srutoms laikyti ir tvarkyti fermoje, vertė sudaro daugiau kaip 25 proc. visų projekte numatytų įsigyti investicijų vertės (be PVM) (atrankos balai suteikiami, kai investicijos yra: srutų siurbliai, skreperiniai transporteriai, robotai mėšlui valyti, kitų mėšlo šalinimo sistemų įrengimas, mėšlo separavimo įrengimas); 15
6.3. pareiškėjas (fizinis asmuo ar juridinio asmens darbuotojas) įsipareigoja ne vėliau kaip per vienus metus nuo paramos sutarties pasirašymo dienos dalyvauti mokymuose (bent pagal vieną mokymo programos kodą), susijusiuose su aplinkosaugos reikalavimų laikymusi ūkio veikloje (pareiškėjas turės pateikti dalyvavimo kursuose patvirtinimo dokumentą su nurodytu bent vienu mokymo programos kodu. Atrankos balai suteikiami, kai mokymo programų kodai yra: 296162023, 296162066, 296162016, 296162020, 296162033, 296162042, 296185003, 396185003, 296185009, 296185010, 396185008, 296185007, 296185014, 296185013, 296185015). 5
7. Paramos paraiškai suteikiama 10 balų, kai pareiškėjas atitinka kriterijų (didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 10 balų

ca bent vieną iš nurodytų ):

7.1. pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas (fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus), investuojantis penkerių metų laikotarpiu po įsikūrimo (jaunasis ūkininkas laikomas investuojančiu penkerių metų laikotarpiu po įsikūrimo, kai ne vėliau kaip prieš penkerius metus iki paramos paraiškos pateikimo kaip ūkininko ūkio ir valdos valdytojas pirmą kartą pateikė paraišką tiesioginėms išmokoms gauti (pirmoji paraiška tiesioginėms išmokoms gauti turi būti pateikta ne anksčiau kaip 2013 metais) ir iki paramos paraiškos pateikimo nepertraukiamai vykdė deklaravimą); 10 10
7.2. pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą (turi būti sertifikuota ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ŽŪN ploto (nustatoma pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą) arba ne mažiau kaip 50 proc. valdoje laikomų ūkinių gyvūnų skaičiaus (nustatoma pagal ekologinės gamybos patvirtinimo dokumento išdavimo dieną Ūkinių gyvūnų registre esančius duomenis); 10
7.3. pareiškėjas vykdo arba numato vykdyti ne vėliau kaip per vienų metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos gyvulininkystės veiklą (paramos paraiška pateikta pagal gyvulininkystės sektorių) vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo valda laikoma esanti vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo ŽŪN ploto arba pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narių ŽŪN ploto yra šiose vietovėse. Vietovės, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, yra nurodytos Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Išmokos už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“. Vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, ŽŪN plotas, kai jis deklaruojamas, nustatomas pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą). 10
Balų suma: 100

 

 1. pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos tame žemės ūkio veiklos specializuotame sektoriuje pagal kurį prašoma paramos pateiktoje paramos paraiškoje (nustatoma pagal paramos paraiškos III skyriaus 3 punkte pareiškėjo nurodytų gyvūnų ar augalų rūšių priskyrimą specializuotam sektoriui):

1.1. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiama 10 balų;

1.2. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiami 5 balai;

 1. įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektas– suteikiama 20 balų;

3. pareiškėjo valdos ekonominis dydis SP (VED), išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo metu yra (vertinamas 2018-07-1, tikslinti tel. 852660620 į Vį ŽŪIKVC):

3.1. didesnis kaip 8 000 Eur iki 50 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 15 balų;

3.2. didesnis kaip 50 000 Eur iki 100 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 10 balų;

3.3. didesnis kaip 100 000 Eur iki 150 000 Eur įskaitytinai – suteikiami 5 balai;

 1. projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (skaičiuoklė skelbiama interneto svetainėje www.nma.lt), už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
 2. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba gamintojų grupės narys, kuri veikia kaip juridinis asmuo, arba asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, didžiausia suteikiama balų suma negali viršyti 10 balų. Tuo atveju kai:

5.1. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba gamintojų grupės narys – suteikiama 10 balų;

5.2. pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys – suteikiami 5 balai;

 1. projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo – didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 15 balų. Tuo atveju kai:

6.1. pareiškėjas dalyvauja  įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtos 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas (bent vieną) arba įsipareigoja dalyvauti įgyvendinant (bent vieną) ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos (atrankos balai suteikiami už priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas: „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, „Specifinių pievų tvarkymas“, „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“. Dalyvavimo nurodytose veiklose (veikloje) ŽŪN plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 10 proc. deklaruoto ŽŪN ploto (kai pareiškėjas dalyvauja nurodytose veiklose (veikloje), nustatoma pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą. Tuo atveju, kai pareiškėjas nedalyvauja, bet įsipareigoja dalyvauti nurodytose veiklose (veikloje), nustatoma pagal pirmaisiais įsipareigojimo vykdymo metais deklaruotą ŽŪN plotą) – suteikiama 15 balų;

6.2. projekte numatytos įsigyti įrangos ir mechanizmų, skirtų mėšlo ir srutų laikymui ir tvarkymui fermoje, vertė sudaro daugiau kaip 25 proc. visų projekte numatytų įsigyti investicijų vertės (be PVM) (atrankos balai suteikiami, kai investicijos yra: srutų siurbliai, skreperiniai transporteriai, robotai mėšlui valyti, kitų mėšlo šalinimo sistemų įrengimas, mėšlo separavimo įrengimas) – suteikiama 15 balų;

6.3. pareiškėjas (fizinis asmuo ar juridinio asmens darbuotojas) įsipareigoja  ne vėliau kaip per vienus metus nuo paramos sutarties pasirašymo dienos dalyvauti mokymuose (bent pagal vieną mokymo programos kodą), susijusiuose su aplinkosaugos reikalavimų laikymusi ūkio veikloje (pareiškėjas turės pateikti dalyvavimo kursuose patvirtinimo dokumentą su nurodytu bent vienu mokymo programos kodu. Atrankos balai suteikiami, kai mokymo programų kodai yra: 296162023, 296162066, 296162016, 296162020, 296162033, 296162042, 296185003, 396185003, 296185009, 296185010, 396185008, 296185007, 296185014, 296185013, 296185015) – suteikiami 5 balai;

 1. įgyvendinamas gyvulininkystės sektoriaus projektas, kuriame numatyta investuoti į ūkinių gyvūnų biologinei saugai valdoje užtikrinti būtinus statinius ir (arba) įrangą (atrankos balai suteikiami, kai investicijos yra: privažiavimo kelias, tvora su vartais, gyvūnų pakrovimo rampa, transporto priemonių (nuosavų) lauko plovykla (su dezinfekavimu), dezinfekciniai barjerai transporto priemonėms, šalutinių gyvūninių produktų šaldymo / vėsinimo patalpa, pašarų laikymo patalpos (sandarios, apsaugotos), dezinfekciniai kilimėliai, higieniniai praėjimai (higieniniai šliuzai), transporto priemonių dezinfekavimo įranga, tinklai nuo vabzdžių ant angų ir pan., šalutinių gyvūninių produktų laikymo šaldytuvai ir kameros) – suteikiami 5 balai;
 2. paramos paraiškai suteikiama 10 balų, kai pareiškėjas atitinka bent vieną iš nurodytų kriterijų (didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 10 balų):

8.1. pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas (fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus), investuojantis penkerių metų laikotarpiu po įsikūrimo

8.2. pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą (turi būti sertifikuota ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ŽŪN ploto  arba ne mažiau kaip 50 proc. valdoje laikomų ūkinių gyvūnų;

8.3. pareiškėjas vykdo arba numato vykdyti ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos gyvulininkystės veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių

ATKREIPKITE DĖMESĮ:

 1. PASTATŲ, STATINIŲ, Į KURIUOS INVESTUOJAMA, BEI ŽEMĖS PO JAIS, TEISĖTAS VALDYMAS (NUOMA, PANAUDA) TURI BŪTI UŽTIKRINTAS PASIRAŠYTA SUTARTIMI IR ŠI SUTARTIS TURI BŪTI ĮREGISTRUOTA VĮ REGISTRŲ CENTRAS IKI PARAMOS SUTARTIES PASIRAŠYMO DIENOS , PAREIKŠKĖJAS TURI UŽTIKRINTI ŠIŲ PASTATŲ IR ŽEMĖS SKLYPO PO ŠIAIS PASTATAIS TEISĖTĄ VALDYMĄ (NUOSAVYBĖS TEISĘ, NUOMOS ARBA PANAUDOS TESĘ)  MAŽIAUSIA IKI KONTROLĖS LAIKOTARPIO PABAIGOS (PO PROJEKTO ĮGYVENDINIMO 5 METAI).
 2. PASTATŲ ŽEMĖS SKLYPO PANAUDOS / NUOMOS SUTARTYJE TURI BŪTI APTARTOS STATYBŲ / REKONSTRAVIMO AR KAPITALINIO REMONTO GALIMYBĖS, JEI PARAMOS PARAIŠKOJE TOKIOS INVESTICIJOS NUMATOMOS.
 3. SU PARAMOS PARAIŠKĄ REIKIA PATEIKTI STATYBŲ (REKONSTRAVIMO, KAPITALINIO REMONTO) TECHNINĮ PROJEKTĄ IR SKAIČIUOJAMOSIOS STATYBŲ DALIES (SĄMATŲ) DOKUMENTUS ARBA PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS KIEKVIENAM OBJEKTUI ATSKIRAI.

Mūsų specialistai įvertins Jūsų galimybes, parinks optimaliausią projekto finansavimo ir vykdymo planą, padės įvykdyti laiku visus įsipareigojimus, susijusius su projekto vykdymu bei tinkamai pateikti projekto vykdymo ataskaitą bei mokėjimo prašymą (-us).

Dėl konsultacijų ir paslaugų teikimo sutarčių sudarymų kreiptis telefonu +370 67388712 arba elektroniniu paštu: info@verslopagrindas.lt

Parama ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai 2018m. kvietimas

PARAMA EKONOMINĖS VEIKLOS KŪRIMUI IR PLĖTRAI 2018 METŲ KVIETIMAS

Paraiškos renkamos 2018-08-01 – 2019-09-28

Paramos suma iki 200 000 € vienam projektui, paramos intensyvumas iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų be PVM.

Tinkami pareiškėjai veikiantys ne mažiau kaip 1 metus ūkio subjektai, registruoti ir veiklą vykdantys kaimo vietovėje (iki 6 000 gyventojų).

Tinkamos veiklos turi būti ne žemės ūkio sektoriaus, iš skyrus paslaugas žemės ūkiui bei neįtrauktos į netinkamų finansuoti veiklų sąrašą (pateikiama žemiau).

Kaimo turizmas finansuojamas su sąlyga, kad apgyvendinimo vieta buvo iki paraiškos pateikimo buvo vykdoma mažiausia 12 mėnesių ir iš jos buvo gautos ne mažiau kaip 12 MMA dydžio pajamos ir jos deklaruotos VMI (12 minimalių darbo užmokesčių, kurių dydis buvo patvirtintas 2017 metais)

Tinkamų finansuoti išlaidų kategorijos:

 

projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių nauja statyba, rekonstravimas ir (arba) kapitalinis remontas. Projekte numatytai veiklai vykdyti skirtų gamybinių ir kitų būtinų statinių naują statybą, rekonstravimą ar kapitalinį remontą atliekant ūkio būdu, finansuojamas tik naujų statybinių medžiagų įsigijimas;

naujos technikos ir įrangos, skirtų projekto reikmėms, įsigijimas ir įrengimas projekto įgyvendinimo vietoje, prie kurių priskiriama:

speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;

projektui įgyvendinti ir projekte numatytai veiklai vykdyti būtina technika ir (arba) įranga. Parama įsigyti N kategorijos, Nklasės motorinę transporto priemonę kroviniams vežti (išskyrus visureigius), teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, pertvara atskirtas ir be langų krovinių skyrius;

verslo infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje kūrimas (privažiavimo sklypo, kuriame įgyvendinamas projektas, ribose, apšvietimo įrengimo, vandens tiekimo (įskaitant vandens gręžinį) ir nuotekų šalinimo sistemos įrengimo ir (arba) sutvarkymo, kitos su projekto įgyvendinimu susijusios infrastruktūros kūrimo ar gerinimo darbų išlaidos);

bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis negali būti didesnė kaip 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM, bet ne daugiau kaip 1 800 Eur be PVM. Tuo atveju, kai projekte numatyti statybos ar infrastruktūros įrengimo darbai, finansuojama bendrųjų išlaidų suma be PVM gali būti ne didesnė kaip 3 000 Eur. Projekto viešinimo išlaidos finansuojamos vadovaujantis Suteiktos paramos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą viešinimo taisyklėmis.

 

PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJAI

 

Didžiausias galimas balų skaičius vienam pareiškėjui yra 100.

Projektų atrankos kriterijai:

 

Eil. Nr. Projektų atrankos kriterijai Didžiausias balas Balai pagal atskiras kriterijaus reikšmes
1. Pareiškėjas yra kaimo vietovėje veikiantis subjektas, kuris iki paraiškos pateikimo dienos:

(atitiktis šiam kriterijui vertinama pagal pareiškėjo (fizinio asmens) gyvenamosios vietos deklaraciją, pareiškėjo (juridinio asmens) – registracijos vietą)

1.1. Pareiškėjas (fizinis asmuo) – kaimo gyventojas deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje (paraiškos pateikimo dieną nepertraukiamai yra deklaravęs gyvenamąją vietą kaimo vietovėje):

5 ir daugiau metų

nuo 4 iki 5 metų

nuo 3 iki 4 metų

nuo 2 iki 3 metų

nuo 1 iki 2 metų

20  

 

20

15

10

5

3

 

1.2. Pareiškėjas (juridinis asmuo) –registruotas kaimo vietovėje (paraiškos pateikimo dieną nepertraukiamai yra registruotas kaimo vietovėje):

5 ir daugiau metų

nuo 4 iki 5 metų

nuo 3 iki 4 metų

nuo 2 iki 3 metų

nuo 1 iki 2 metų

 

 

20

15

10

5

3

2. 2.1. Prašoma mažesnio paramos intensyvumo (taikoma projektams, kurių vertė yra iki 400 000 Eur (be PVM) (imtinai):

Paramos intensyvumas nuo 25 proc. iki 49 proc. įskaitytinai – po vieną balą už kiekvieną procentinį punktą (pareiškėjams, prašantiems mažesnio nei 25 proc. intensyvumo, skiriami 25 balai)

2.2. Didesnė projekto vertė (taikoma projektams, kurių vertė didesnė kaip 400 000 Eur (be PVM):

Kai projekto vertė didesnė kaip 400 000 Eur – po vieną balą už kiekvieną procentinį punktą (pvz., projekto vertė – 410 000 Eur (be PVM), t. y. projekto vertė 2,5 procentinio punkto didesnė, skiriami 2 balai) (projektams, kurių vertė didesnė kaip 25 proc., skiriami 25 balai)

25 25–1
3. Projektas įgyvendinamas savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvos nedarbo lygis (jei pareiškėjas teikia mobilias paslaugas, pareiškėjo (fizinio asmens) deklaruota gyvenamoji vieta, pareiškėjo (juridinio asmens) registracijos vieta yra savivaldybėje, kurioje nedarbo lygis aukštesnis nei vidutinis Lietuvos nedarbo lygis):

(2017 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų (DAG) savivaldybėje, kurioje įgyvendinamas projektas, lyginamas su vidutiniu metiniu bedarbių proc. nuo DAG šalyje (2017 m. reikšmė šalyje 7,9 proc.). Duomenys skelbiami: http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/statistika_tab.aspx)

3.1. 2017 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra 3 ir daugiau procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį 10 10
3.2. 2017 m. vidutinis metinis bedarbių procentas nuo darbingo amžiaus gyventojų yra iki 3 procentinių punktų didesnis už bendrą Lietuvos vidurkį 5
4. Papildomai sukuriama darbo vieta, viršijanti privalomas sukurti darbo vietas pagal prašomą paramos sumą (vienai darbo vietai (etatui) – 50 000 Eur paramos (pvz., prašoma paramos suma 120 000 Eur, planuoja sukurti 3 darbo vietas, papildomai sukuriama 0,6 etato, skiriami 6 balai):

iki 0,25 etato

nuo 0,25 (imtinai) iki 0,5 etato

nuo 0,5 (imtinai) iki 0,75 etato

nuo 0,75 (imtinai) iki 1 etato

1 etatas ir daugiau

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

2

4

6

8

10

5. Nekilnojamasis turtas, kuriame planuojama vykdyti projekte numatytą veiklą, pareiškėjui priklauso nuosavybės teise (pareiškėjui – fiziniam asmeniui – ir bendrosios jungtinės sutuoktinių nuosavybės teise) 10 10
6. Pareiškėjas – fizinis asmuo arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinis akcininkas, esantis juo ne mažiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo (paraiškos pateikimo dieną ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus nepertraukiamai), yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus

(pagrindinis akcininkas – turintis daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų. Kito juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pvz., mažosios bendrijos, kooperatinės bendrovės), atveju – vadovas yra iki 40 metų (imtinai) amžiaus))

10 10
7. Pareiškėja yra moteris arba pareiškėjo – juridinio asmens – pagrindinė akcininkė, esanti ja ne mažiau kaip 1 m. iki paraiškos pateikimo (paraiškos pateikimo dieną ne trumpiau kaip paskutinius vienerius metus nepertraukiamai), yra moteris

(pagrindinė akcininkė – turinti daugiau kaip 50 procentų juridinio asmens akcijų, žemės ūkio bendrovės pajų. Kito juridinio asmens, neturinčio akcininkų (pvz., mažosios bendrijos, kooperatinės bendrovės), atveju – vadovė yra moteris)

5 5
8. Pareiškėjas – įmonė (privatus fizinis ar juridinis asmuo), kuri ataskaitiniais metais atitinka šias sąlygas:

1) vidutinis metinis darbuotojų skaičius yra mažiau kaip 10;

2) metinės pajamos yra iki 700 000 Eur.

10 10
Didžiausia balų suma vienam pareiškėjui: 100.

 

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 50 balų. Jeigu projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektas įvertintas mažiau nei 50 balų, paramos paraiška atmetama.

 

 

 

 

Pagal Priemonės veiklą neremiamos šios veiklos:

alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba jais;

tabako gaminių gamyba ir prekyba jais;

ginklų ir šaudmenų gamyba ir prekyba jais;

azartinių lošimų ir lažybų organizavimas;

didmeninė ir mažmeninė prekyba, išskyrus mažmeninę prekybą savo pagaminta produkcija;

finansinis tarpininkavimas, pagalbinė finansinio tarpininkavimo veikla (įskaitant virtualiųjų valiutų leidybą (gamybą) ir prekybą);

draudimo ir pensijų lėšų kaupimo operacijos;

nekilnojamojo turto operacijos;

teisinės ir konsultavimo veiklos organizavimas;

medžioklė, gaudymas spąstais, medžioklės patirties sklaida ir su tuo susijusios paslaugos;

elektros energijos gamyba, perdavimas ir paskirstymas;

krovininio kelių transporto ir perkraustymo veikla;

už paramos lėšas įgyto turto nuoma, išskyrus poilsio ir sporto reikmenų nuomą galutiniam vartotojui;

žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė bei akvakultūra, išskyrus paslaugas žemės ūkiuipaslaugų žemės ūkiui teikimo veikla, kai paraišką teikia pareiškėjas, vykdantis žemės ūkio veiklą.

Jeigu projekte numatyta produktų gamyba, apdorojimas, perdirbimas, galutinis produktas negali būti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede.

 

Platesnė informacija: http://www.infolex.lt/ta/489137

Konsultacijos telefonu: +370 67388712, el. paštu verslopagrindas@gmail.com

Akcija buhalterinėms paslaugoms, iki rugpjūčio 31 d.

BUHALTERINĖS APSKAITOS PASLAUGOMS SKELBIAMA AKCIJA IKI RUGPJŪČIO 31 D.:

 

 1. PASIRAŠANT BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ NE TRUMPESNIAM KAIP 1 M. LAIKOTARPIUI – NAUJOS ĮMONĖS REGISTRACIJA NEMOKAMAI.

 

 1. ĮMONĖMS PRADEDANČIOMS VEIKLĄ, PASIRAŠANT BENDRADARBIAVIMO SUTARTĮ NE TRUMPESNIAM KAIP 2 M. LAIKOTARPIUI – PIRMI 3 MĖN. BUHALTERINĖS APSKAITOS TVARKYMAS NEMOKAMAI;

 

 1. VISOS KONSULTACIJOS MOKESČIŲ, BUHALTERINĖS APSKAITOS IR DĖL GALIMYBĖS GAUTI EUROPOS SĄJUNGOS PARAMĄ – KLIENTAMS NEMOKAMAI;

 

MB “Verslo pagrindas“ Savanorių pr. 65A, Vilnius

TEL. 867388712

2018-05-01 – 2018- 06-30 NUMATOMAS KVIETIMAS PAGAL PARAMOS PRIEMONĘ „PARAMA SMULKIESIEMS ŪKIAMS“

Po metų pertraukos Parama smulkiesiems ūkiams ir vėl bus dalinama.

Vertinant taisyklių projektą, galima būtų spėti, jog pagrindinai taisyklių reikalavimai išliks tokie pat kaip ir 2016 metais, pasikeitimai nėra esminiai ir tik patikslina kai kuriuos iki šiol ginčytinus punktus.

TAISYKLIŲ APŽVALGA

Paramos suma iki 15 000 €.

Paramos intensyvumas iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Paramos išmokėjimas: dalis išmokos 80 proc. avansu pradedant įgyvendinti projektą, 20 proc. įsigijus visas investicijas ir pateiktus galutinį mokėjimo prašymą bei ataskaitą.

Paramos gavėjai: ūkininkai, kurių ūkio ekonominis dydis išreikštas Eurais (VED) 2018-01-01 buvo ne mažesnis kaip 4000 € ir ne didesnis kaip 7999 € (pasitikslinti šį dydį galima paskambinę į VĮ Žemės ūkio ir kaimo verslo informavimo centrą telefonu 852660620)

Remiamos veiklos:

žemės ūkio produktų gamyba;

prekinių žemės ūkio produktų (pagamintų (išaugintų) valdoje) apdorojimas (rūšiavimas, pakavimas ir t. t.), perdirbimas ir teikimas rinkai;

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 1. nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga.
 2. naudoti traktoriai, senesni kaip 7 metai, ir kurie turi galiojančią privalomąją techninę apžiūrą, bei kuriems finansuoti prašoma paramos, nėra ir nebus finansuojami iš kitų ES fondų ir kitų viešųjų lėšų. Įsigyjamas naudotas traktorius privalo būti pirmą kartą registruotas Lietuvos Respublikoje;
 3. nauji technologiniai įrengimai;
 4. nauja kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu ir skirta verslo plano reikmėms;
 5. naujos N ir O kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės, kaip nurodyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose. (Parama įsigyti N1 klasės transporto priemonę kroviniams vežti teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos ir pertvara atskirtas be langų krovinių skyrius;
 6. verslo plane numatytai veiklai vykdyti skirtų naujų pastatų ir (arba) statinių statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas
 7. naujos statybinės medžiagos;

infrastruktūra ūkininko valdoje, jei ji susijusi su remiama veikla ir skirta tik ūkininko ūkio reikmėms;

 1. ūkinių gyvūnų įsigijimas
 2. daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai (rangos būdu).
 3. bendrosios išlaidos (projekto ir paraiškos rengimas bei administravimas). Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir ne didesnė kaip 500 Eur (penki šimtai eurų);
 4. projekto viešinimo išlaidos turi būti patirtos vadovaujantis Viešinimo taisyklėmis;

 

Projektų atrankos kriterijai:

 1. kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kuriame viena iš veiklų yra gyvulininkystė ir kurio pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų – suteikiama 15 balų;
 2. ūkis, paramos paraiškos pateikimo metu, turi mažesnį valdos ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte:

2.1. nuo 4000 Eur iki 4999 Eur – suteikiama 20 balų;

2.2. nuo 5000 Eur iki 5999 Eur – suteikiama 15 balų;

2.3. nuo 6000 Eur iki 6999 Eur – suteikiama 10 balų;

2.4. nuo 7000 Eur iki 7999 Eur – suteikiami 5 balai;

 1. pareiškėjo amžius – pareiškėjams iki 40 metų imtinai suteikiama 15 balų;
 2. įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo prognozuojamas valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, yra didesnis:

4.1. jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte, nuo 51 proc. ir daugiau, suteikiami 25 balai;

4.2. jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti ekonominį dydį, išreikštą produkcijos standartine verte, nuo 21 proc. iki 50 proc. imtinai, suteikiama 15 balų;

 1. pareiškėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu:

5.1. jei daugiau negu 2 metai, suteikiama 15 balų;

5.2. jei nuo 1 iki 2 metų, suteikiama 10 balų;

 1. jei verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra tokiose vietovėse, suteikiama 10 balų. Vietovių, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, žemės ūkio paskirties žemės plotas, kai jis deklaruojamas, nustatomas pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą.

Privalomas mažiausias projektų atrankos balų skaičius – 35 privalomi balai.

Mūsų specialistai įvertins Jūsų galimybes, parinks optimaliausią projekto finansavimo ir vykdymo planą, padės įvykdyti laiku visus įsipareigojimus, susijusius su projekto vykdymu bei tinkamai pateikti projekto vykdymo ataskaitą bei mokėjimo prašymą (-us).

Dėl konsultacijų ir paslaugų teikimo sutarčių sudarymų kreiptis telefonu +370 60226933 arba elektroniniu paštu: info@verslopagrindas.lt

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas 2018 m. I paraiškų rinkimo etapas

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie LR Žemės ūkio ministerijos (NMA) kviečia ūkininkus teikti paraiškas pagal Kaimo plėtros 2014-2020 metų programos paramos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas“.

Prieš kiekvieną paraiškų rinkimo etapą mūsų specialistai parengia paramos taisyklių apžvalgą bei rekomendacijas potencialiems pareiškėjams, taip siekdami sutaupyti Jūsų laiką ieškant naudingos informacijos apie priemonę, kuri padėtų priimti sprendimą dėl dalyvavimo kvietime ir suteiktų žinių apie tinkamas finansuoti išlaidas, įsipareigojimus ir kitus svarbius projekto įgyvendinimo ir kontrolės aspektus.

Paramos taisyklių apžvalga:

 

KUO YRA YPATINGAS ŠIS KVIETIMAS IR KĄ REIKIA ŽINOTI NORINT PRETENDUOTI Į PARAMĄ

 

Pasikeitė tinkamų finansuoti išlaidų sąrašas, ŽEMĖS ŪKIO TECHNIKOS ĮSIGIJIMAS NEFINANSUOJAMAS.

Tinkamos išlaidos:

 • Nauja fermų ir kitų ūkinių pastatų įranga, skirta pastate remiamai veiklai vykdyti;
 • Nauja įranga gyvulių biologiniam saugumui užtikrinti (dezinfekcinė, higieninė);
 • Nauji technologiniai įrenginiai skirti pirminiam produktų apdorojimui / perdirbimui (pvz. skerdienos išpjaustymui, pieno separavimui, sūrių gamybos, sulčių spaudimo ir pan.)
 • Žemės ūkio pastatų / infrastruktūros / artezinių gręžinių / vietinės kanalizacijos / vandentiekio / kelių statybos, kapitalinis remontas ir rekonstrukcija;
 • Naujų statybinių medžiagų įsigijimas (statant ūkio būdu);
 • Projekto bendrosios išlaidos (paraiškos ir verslo rengimas, administravimas, architektų ir projektuotojų paslaugos).

Pasikeitė paramos dydis ir intensyvumas bei jo apskaičiavimo metodai:

Maksimali paramos suma:

 • 400 000 Eur (keturi šimtai tūkstančių eurų), kai projekte numatyta įgyvendinti naujų pastatų ir (arba) statinių, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingus statinius, statybą, esamų rekonstravimą ar kapitalinį remontą ir jų funkcionavimui užtikrinti būtiną infrastruktūrą ir įrangą, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti būtiną įrangą (prie įrangos nepriskiriamos žemės ūkio technikos, transporto priemonių, įsigijimo išlaidos ir kita technika ir (arba) įranga, kuri gali būti panaudota ne tik projekte numatytai gamybinei veiklai pastate vykdyti). Statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto ir infrastruktūros išlaidos projekte turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. projekto investicijų vertės (be PVM).
 • 200 000 Eur (du šimtai tūkstančių eurų), kai projekte numatyta įsigyti tik pastatų funkcionavimui užtikrinti būtiną įrangą, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti būtiną įrangą (prie įrangos nepriskiriamos žemės ūkio technikos, transporto priemonių, įsigijimo išlaidos ir kita technika ir (arba) įranga, kuri gali būti panaudota ne tik projekte numatytai gamybinei veiklai pastate vykdyti).

Paramos intensyvumas skaičiuojamas atsižvelgiant į kokį specializuotą ūkio sektorių bus investuojama, jei ketinama keisti ūkio specializaciją arba, jeigu specializacijos neplanuojama keisti, į dominuojantį ūkio gamybos sektorių, pajamos iš kurio per 2017 ar 2016 metus sudarė ne mažiau 45 proc. pajamų.

Augalininkystės sektoriuje galima gauti ne daugiau kaip 40 proc. intensyvumo paramą.

Gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriuose – 50 proc. Jei pareiškėjas pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, įgyvendinantis kolektyvines investicijas, paramos intensyvumas gali būti padidintas 20 proc.

Pakeistas 2014–2020 metų laikotarpiu leidžiamas maksimaliai suteiktos vienam pareiškėjui ir susijusioms įmonėms / asmenims paramos dydis:

Vienam paramos gavėjui suteikta paramos suma negali viršyti 400 000 Eur

Susijusių įmonių, sutuoktinių didžiausia bendra gauta paramos suma 2014–2020 metų laikotarpiu pagal priemonės veiklos sritį negali viršyti 800 000 Eur

Nežymiai pasikeitė projektų atrankos kriterijai, sumažėjo minimalus surenkamų balų skaičius iki 35.

Balai suteikiami:

 1. pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos tame žemės ūkio veiklos specializuotame sektoriuje pagal kurį prašoma paramos pateiktoje paramos paraiškoje (nustatoma pagal paramos paraiškos III skyriaus 3 punkte pareiškėjo nurodytų gyvūnų ar augalų rūšių priskyrimą specializuotam sektoriui):

1.1. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiama 10 balų;

1.2. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ – suteikiami 5 balai;

 1. įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektas– suteikiama 20 balų;

3. pareiškėjo valdos ekonominis dydis SP (VED), išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo metu yra (vertinamas 2018-01-01, tikslinti tel. 852660620 į Vį ŽŪIKVC):

3.1. didesnis kaip 8 000 Eur iki 50 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 15 balų;

3.2. didesnis kaip 50 000 Eur iki 100 000 Eur įskaitytinai – suteikiama 10 balų;

3.3. didesnis kaip 100 000 Eur iki 150 000 Eur įskaitytinai – suteikiami 5 balai;

 1. projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas (skaičiuoklė skelbiama interneto svetainėje www.nma.lt), už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
 2. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba gamintojų grupės narys, kuri veikia kaip juridinis asmuo, arba asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, didžiausia suteikiama balų suma negali viršyti 10 balų. Tuo atveju kai:

5.1. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys arba gamintojų grupės narys – suteikiama 10 balų;

5.2. pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys – suteikiami 5 balai;

 1. projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo – didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 15 balų. Tuo atveju kai:

6.1. pareiškėjas dalyvauja  įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtos 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas (bent vieną) arba įsipareigoja dalyvauti įgyvendinant (bent vieną) ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos (atrankos balai suteikiami už priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas: „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, „Specifinių pievų tvarkymas“, „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“. Dalyvavimo nurodytose veiklose (veikloje) ŽŪN plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 10 proc. deklaruoto ŽŪN ploto (kai pareiškėjas dalyvauja nurodytose veiklose (veikloje), nustatoma pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą. Tuo atveju, kai pareiškėjas nedalyvauja, bet įsipareigoja dalyvauti nurodytose veiklose (veikloje), nustatoma pagal pirmaisiais įsipareigojimo vykdymo metais deklaruotą ŽŪN plotą) – suteikiama 15 balų;

6.2. projekte numatytos įsigyti įrangos ir mechanizmų, skirtų mėšlo ir srutų laikymui ir tvarkymui fermoje, vertė sudaro daugiau kaip 25 proc. visų projekte numatytų įsigyti investicijų vertės (be PVM) (atrankos balai suteikiami, kai investicijos yra: srutų siurbliai, skreperiniai transporteriai, robotai mėšlui valyti, kitų mėšlo šalinimo sistemų įrengimas, mėšlo separavimo įrengimas) – suteikiama 15 balų;

6.3. pareiškėjas (fizinis asmuo ar juridinio asmens darbuotojas) įsipareigoja  ne vėliau kaip per vienus metus nuo paramos sutarties pasirašymo dienos dalyvauti mokymuose (bent pagal vieną mokymo programos kodą), susijusiuose su aplinkosaugos reikalavimų laikymusi ūkio veikloje (pareiškėjas turės pateikti dalyvavimo kursuose patvirtinimo dokumentą su nurodytu bent vienu mokymo programos kodu. Atrankos balai suteikiami, kai mokymo programų kodai yra: 296162023, 296162066, 296162016, 296162020, 296162033, 296162042, 296185003, 396185003, 296185009, 296185010, 396185008, 296185007, 296185014, 296185013, 296185015) – suteikiami 5 balai;

 1. įgyvendinamas gyvulininkystės sektoriaus projektas, kuriame numatyta investuoti į ūkinių gyvūnų biologinei saugai valdoje užtikrinti būtinus statinius ir (arba) įrangą (atrankos balai suteikiami, kai investicijos yra: privažiavimo kelias, tvora su vartais, gyvūnų pakrovimo rampa, transporto priemonių (nuosavų) lauko plovykla (su dezinfekavimu), dezinfekciniai barjerai transporto priemonėms, šalutinių gyvūninių produktų šaldymo / vėsinimo patalpa, pašarų laikymo patalpos (sandarios, apsaugotos), dezinfekciniai kilimėliai, higieniniai praėjimai (higieniniai šliuzai), transporto priemonių dezinfekavimo įranga, tinklai nuo vabzdžių ant angų ir pan., šalutinių gyvūninių produktų laikymo šaldytuvai ir kameros) – suteikiami 5 balai;
 2. paramos paraiškai suteikiama 10 balų, kai pareiškėjas atitinka bent vieną iš nurodytų kriterijų (didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 10 balų):

8.1. pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas (fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus), investuojantis penkerių metų laikotarpiu po įsikūrimo

8.2. pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą (turi būti sertifikuota ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ŽŪN ploto  arba ne mažiau kaip 50 proc. valdoje laikomų ūkinių gyvūnų;

8.3. pareiškėjas vykdo arba numato vykdyti ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos gyvulininkystės veiklą vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių

TINKAMI PAREIŠKĖJAI:

1 . Ūkininkai / žemės ūkio bendrijos, kurių ūkio ekonominis dydis yra ne mažesnis kaip 8 000 € (dydis yra vertinamas 2018-01-01), ūkis nepertraukiamai veikia ne mažiau kaip 2 metus.

2 Pripažinti žemės ūkio kooperatyvai kurie užsiima iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų supirkimu ir jų realizavimu arba supirktų iš savo narių jų valdose pagamintų ar išaugintų žemės ūkio produktų perdirbimu ir iš jų pagamintų maisto ir ne maisto produktų realizavimu, jei investicijos įgyvendinamos vieno iš pripažinto žemės ūkio  kooperatyvo narių valdoje ir jų rezultatais bendrai naudojasi pripažinto žemės ūkio kooperatyvo nariai.

ATKREIPKITE DĖMESĮ:

 1. PASTATAI Į KURIUOS INVESTUOJAMA TURI BŪTI ĮREGISTRUOTI VĮ REGISTRŲ CENTRE, PAREIKŠKĖJAS TURI UŽTIKRINTI ŠIŲ PASTATŲ IR ŽEMĖS SKLYPO PO ŠIAIS PASTATAIS TEISĖTĄ VALDYMĄ (NUOSAVYBĖS TEISĘ, NUOMOS ARBA PANAUDOS TESĘ) 10 (DEŠIMČIAI) METŲ PO PARAMOS SUTARTIES PASIRAŠYMO DATOS. T.Y. PASIRAŠYTOJE IR UŽREGISTRUOTOJE VĮ „REGISTRŲ CENTRAS“ PANAUDOS / NUOMOS SUTARTYJE TURI BŪTI NUMATYTAS NE MAŽIAU KAIP 11 METŲ VALDYMO TERMINAS NUO PARAMOS PARAIŠKOS PATEIKIMO DIENOS.
 2. PASTATŲ ŽEMĖS SKLYPO PANAUDOS / NUOMOS SUTARTYJE TURI BŪTI APTARTOS STATYBŲ / REKONSTRAVIMO AR KAPITALINIO REMONTO GALIMYBĖS, JEI PARAMOS PARAIŠKOJE TOKIOS INVESTICIJOS NUMATOMOS.
 3. SU PARAMOS PARAIŠKĄ REIKIA PATEIKTI STATYBŲ (REKONSTRAVIMO, KAPITALINIO REMONTO) TECHNINĮ PROJEKTĄ IR SKAIČIUOJAMOSIOS STATYBŲ DALIES (SĄMATŲ) DOKUMENTUS ARBA PROJEKTINIUS PASIŪLYMUS KIEKVIENAM OBJEKTUI ATSKIRAI.

Mūsų specialistai įvertins Jūsų galimybes, parinks optimaliausią projekto finansavimo ir vykdymo planą, padės įvykdyti laiku visus įsipareigojimus, susijusius su projekto vykdymu bei tinkamai pateikti projekto vykdymo ataskaitą bei mokėjimo prašymą (-us).

Dėl konsultacijų ir paslaugų teikimo sutarčių sudarymų kreiptis telefonu +370 67388712 arba elektroniniu paštu: info@verslopagrindas.lt

PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2018 METAIS GRAFIKAS

Priemo

nės kodas arba  veiklos srities numeris pagal Programą

Priemonė Paramos paraiškų priėmimo pradžia Paramos paraiškų priėmimo pabaiga
1 ŽINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA    
1.1 Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti 2018-03-01 2018-04-30
1.2 Parama parodomiesiems  projektams ir informavimo veiklai 2018-03-01 2018-04-30
2 KONSULTAVIMO PASLAUGOS, ŪKIO VALDYMO IR ŪKININKŲ PAVADAVIMO PASLAUGOS Kol kas  2018 metais nenumatyta
3 ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS    
3.1 Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose 2018-04-03 2018-06-29
2018-08-01 2018-10-31
4 INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ    
4.1 Parama investicijoms į žemės ūkio valdas 2018-03-01 2018-03-30
2018-12-03 2018-12-31
4.2

 

Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą 2018-06-01 2018-07-31
4.3 Parama investicijoms į  žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą:    
4.3.1 Parama žemės konsolidacijai Kol kas  2018 metais nenumatyta
4.3.2 Parama žemės ūkio vandentvarkai
4.3.3 Parama miškų infrastruktūrai gerinti 2018-09-03 2018-10-31
4.4 Parama pelno nesiekiančioms investicijoms:    
4.4.1 Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas 2018-01-02 2018-02-28
6 ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA    
6.1 Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui Kol kas  2018 metais nenumatyta
6.2 Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse 2018-11-02 2018-11-30
6.3 Parama smulkiesiems ūkiams 2018-05-02 2018-06-29
6.4 Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti:    
6.4.1 Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai 2018-08-01 2018-09-28
6.4.2 Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų Kol kas  2018 metais nenumatyta
7 PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE    
7.2 Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą:    
7.2.1 Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą Kol kas  2018 metais nenumatyta
7.2.2 Parama asbestinių stogų dangos keitimui 2018-02-01 2018-03-12
7.6 Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį:    
7.6.1 Parama investicijoms į kaimo kultūros ir gamtos paveldą, kraštovaizdį Kol kas  2018 metais nenumatyta
7.6.2 Tradicinių amatų centrų plėtra 2018-04-03 2018-04-30
8 INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ    
8.1 Miško veisimas 2018-03-01 2018-04-30
2018-09-03 2018-10-31
8.3–4 Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas 2018-09-03 2018-10-31
8.5 Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė 2018-07-02 2018-08-31
8.6 Investicijos į miškininkystės technologijas 2018-04-03 2018-05-31
9 GAMINTOJŲ GRUPIŲ IR ORGANIZACIJŲ ĮSISTEIGIMAS    
9.1 Gamintojų grupių ir organizacijų įsisteigimas žemės ūkio sektoriuje 2018-03-01 2018-04-30
16 BENDRADARBIAVIMAS    
16.1 Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti

(EIP veiklos grupių projektų galimybių studijų pateikimas)

2018-05-02 2018-06-15
16.1 Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti 2018-10-01 2018-11-30
16.3 Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui 2018-06-01 2018-08-31
16.4 Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu 2018-02-01 2018-03-30
17 RIZIKOS VALDYMAS    
17.1.1 Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas 2018-03-12 2018-06-29
2018-09-03 2018-12-31
17.1.2 Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas 2018-01-02 2018-12-31
19 LEADER PROGRAMA    
19.2 Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS Kol kas  2018 metais nenumatyta
19.3 Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas 2018-02-19 2018-03-19
2018-04-16 2018-05-16
2018-06-04 2018-07-02
2018-09-17 2018-10-15