Kviečiame bendradarbiauti akvakultūros įmones (gali būti ką tik įsteigtos) bei  akvakultūros ir žuvininkystės produktų perdirbimo įmones (veikiančias ne mažiau nei 1 metus) pasinaudoti negrąžintina parama veiklos plėtrai.

Mūsų įmonė specializuojasi investicinės paramos projektų srityje ir siūlo savo paslaugas besiplečiančioms žuvininkystės ir akvakultūros sektoriaus įmonėms. ES investicinių fondų pagalba yra negrąžintina, todėl smarkiai pagreitina įmonės vystymąsi, jos konkurencingumo didėjimą, naujų technologijų diegimą bei pajamų augimą. Ne paslaptis, kad norint pasinaudoti paramą, reikia ne tik tinkamai parengti paraišką bet ir sugebėti įgyvendinti numatytas veiklas, atitikti taisyklių reikalavimus, pasiekti užbrėžtus rodiklius bei laiku ir tinkamai pateikti projekto įgyvendinimo ataskaitas, o tai reikalauja tam tikrų specifinių žinių bei įgūdžių, kurių įgijimas reikalauja nemažai kruopštaus darbo, patirties bei nuolatinio mokymosi. Retai kuri įmonė turi galimybę šį darbą patikėti savo darbuotojui ar jų grupei, nes tam reikia specialių įgūdžių, daug laiko skirti dokumentų nagrinėjimui ir konsultacijoms su NMA specialistais, kai tuo tarpu jo tiesioginis nuolatinis darbas gali nukentėti, be to iškyla labai didelė klaidos rizika už kurią geriausiu atveju paraiška būna atmetama, blogiausiu pritaikoma griežčiausia sankcija – paramos grąžinimas. Mūsų specialistai garantuoja savo paslaugų kokybę, todėl pirmiausia įvertina visas galimybes dėl paramos gavimo ir jos sklandaus įsisavinimo, visi niuansai ir galimos rizikos su Jumis bus aptartos ir tik tada bus pasirašyta paslaugų teikimo sutartis.

Šiuo metu aktualūs kvietimai teikti paraiškas:

  1. “Produktyvios investicijos į akvakultūrą” paraiškų rinkimas 2019-09-30 – 2019-11-29 Paramos suma 200 000 € vienam projektui, intensyvumas iki 50 proc.

Didesnės apimties projektai, verta pasinaudoti įmonėms, kurios planuoja įsigyti modernią statybos techniką tvenkinių kasybai, gilinimui, valymui, remontui, žuvies transportavimui skirtas priemones, inkubatorių statybas ir kitas stambias investicijas. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2 metai, projekto kontrolė – 5 metai. Perkamos investicijos turi būti naujos ir nenaudotos bei atitikti ES standartus.

  1. “Produktyvios investicijos į akvakultūrą” (supaprastinta tvarka) paraiškų rinkimas: 2019-08-05 – 2019-09-27 ir 2019-10-14 – 2019-12-13

Mažos apimties iki 100 000 € vertės investicijas planuojančioms įmonėms. Tinka tiek besiplečiančioms įmonėms tiek ir naujai įsteigtoms. Projekto įgyvendinimo laikotarpis – 2 metai, kontrolės laikotarpis – 5 metai. Nereikia detalaus verslo plano, mažiau įsipareigojimų.

  1. “Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas” paraiškų rinkimas: 2019-07-15 – 2019-09-13 ir 2019-11-04 – 2019-12-31 Paramos suma 600 000 € vienam projektui, intensyvumas 50 proc.

Tinka ir vidutinėms (pagal SVV įstatymą) įmonėms, planuojančioms iki 1 200 000 € investicijas žuvies perdirbimui. Planuojantiems naujų cechų statybas bei esančių rekonstrukciją, naujų gamybos linijų įrengimą tai rimta finansinė pagalba. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2 metai, projekto kontrolė – 5 metai. Perkamos investicijos turi būti naujos ir nenaudotos bei atitikti ES standartus.

  1. “Žvejybos ir akvakultūros produktų perdirbimas” (supaprastinta tvarka) paraiškų rinkimas 2019-09-16 – 2019-11-15, maksimali paramos suma 50 000 €, intensyvumas 50 proc.

Tinka mažesnes investicijas iki 100 000 € planuojančioms perdirbimo įmonėms. Ypač aktualu smulkiems verslininkams, turintiems idėjų plėtrai, bet neišgalintiems savo lėšomis jų įgyvendinti.  Perkamos investicijos turi būti naujos ir nenaudotos bei atitikti ES standartus.

Priemonių taisykles galite rasti čia:

https://www.nma.lt/index.php/parama/lietuvos-zuvininkystes-sektoriaus-20142020-m-veiksmu-programa/administravimo-ir-igyvendinimo-taisykles/8868#res

Dėl verslo plano, paraiškos parengimo ir konsultacijų maloniai prašom kreiptis į mūsų specialistus telefonais: +370 67 388 712 ir +370 60 226 933 arba elektroniniu paštu verslopagrindas@gmail.com

Kvalifikuotai ir kokybiškai parengsime verslo planą, kuris atitiks paramos priemonės įgyvendinimo taisykles, įmonės veiklos specifiką, finansavimo šaltinius ir rinkos cikliškumą, suteiksime visas būtinas konsultacijas, administruosime projektą iki pat jo pabaigos, parengsime visas būtinas ataskaitas ir pirkimo dokumentus.