Nacionalinė mokėjimo agentūra paskelbė kvietimą smulkiesiems ūkininkams teikti paraiškas paramai gauti. Paramos suma 15 000 € projektui iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Ši priemonė yra viena iš populiariausių ir daugiausia naudos teikiančių smulkiems ūkiams dėl jos administravimo paprastumo ir itin palankių finansavimo sąlygų. Naujas paraiškų rinkimo etapas pasižymi tuo, kad ūkiai gali įsigyti ne tik naują bet ir naudotą žemės ūkio techniką, nebūtinas jos atitikimas ir ES bei LR saugos reikalavimams, svarbu, kad perkamos investicijos būtų būtinos verslo planui įgyvendinti.

2019-03-01 – 2019 – 05-31 paraiškų rinkimo etapo naujovės:

  • ūkiai gali įsigyti ne tik naują bet ir naudotą žemės ūkio techniką, nebūtinas jos atitikimas ir ES bei LR saugos reikalavimams ! Svarbu! kad perkamos investicijos būtų būtinos verslo planui įgyvendinti;
  • galima pirkti pastatus, žemę, ūkinius gyvūnus, transporto priemones, nes nėra jokių apribojimų dėl pačių investicijų pobūdžio;
  • neliko kontrolės laikotarpio, t.y. ūkininkas įsipareigojimus pagal projektą turės vykdyti tik kol įgyvendina projektą pvz. iki 2019-12-31
  • perkamų investicijų nereikia drausti;
  • buhalterinė apskaita (supaprastinta) turi būti pradėta tvarkyti (jei dar nėra tvarkoma) nuo paraiškos pateikimo dienos ir iki projekto įgyvendinimo pabaigos
  • prie projekto nereikia pridėti po 3 komercinius pasiūlymus
  • nereikalaujama pažymos iš finansinės institucijos dėl projekto finansavimo skolintomis lėšomis.
  • kvietimui skirta net 10 mln. eurų, o tai reiškia, kad paramą galės gauti daugiau pareiškėjų nei bet kada anksčiau.

Pagrindinės sąlygos pareiškėjams lieka tos pačios kaip ir kasmet:

Paramos gali kreiptis asmenys nuo 18 metų amžiaus iki paraiškos pateikimo dienos įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkininko ūkį.

Pareiškėjo žemės ūkio valdos ekonominis dydis (VED) 2019 m. sausio 1 dienai turi būti nuo 4000 iki 7999 €  (pasitikslinti galima tinklapyje www.vic.lt prisijungus prie savo paskyros arba paskambinus informacijos telefonu 852660620)

Paraiškos su partneriais nepriimamos.

Paramos galima kreiptis tik įgyvendinus ankstesnįjį investicinį KPP projektą.

Projekto finansavimas:

Po paramos suteikimo patvirtinimo  išmokomas 80 proc. avansas, likusi suma 20 proc. sumokoma tinkamai įgyvendinus verslo planą.

Reikalavimai:

Padidinti ūkį ne mažiau kaip 20 proc., atlikti visas investicijas, atitikti visus pasirinktus atrankos kriterijus.

Tvarkyti buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus reikalavimus.

ATRANKOS KRITERIJAI:

Eil. Nr. Projektų atrankos kriterijai Didžiausias balų skaičius Balų skaičius pagal atskiras kriterijaus reikšmes Pareiškėjo balai
1. Kuriamas specializuotas gyvulininkystės, daržininkystės, uogininkystės, sodininkystės arba mišrusis ūkis, kurio viena iš veiklų yra gyvulininkystė, ir kurio pajamos iš gyvulininkystės veiklos, įgyvendinus verslo planą, turi sudaryti ne mažiau kaip 50 proc. visų veiklos pajamų 15 15  
2. Paramos paraiškos pateikimo metu ūkio produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra mažesnis:
2.1.  nuo 4000 iki 4999 Eur 20 20  
2.2. nuo 5000 iki 5999 Eur 15
2.3. nuo 6000 iki 6999 Eur 10
2.4. nuo 7000 iki 7999 Eur 5
3. Pareiškėjo amžius iki 40 metų (imtinai) 15
4. Įgyvendinus verslo planą, pareiškėjo prognozuojamas produkcijos standartine verte išreikštas žemės ūkio valdos ekonominis dydis yra didesnis (tikrinama įgyvendinus verslo planą):
4.1. Jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 51 proc. ir daugiau 25 25
4.2. Jei pareiškėjas įsipareigoja padidinti produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdos ekonominį dydį nuo 21 iki 50 proc. imtinai 15
5. Pareiškėjo narystė kooperatyve, kuris iki paramos paraiškos pateikimo dienos yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvu:  
5.1. Jei daugiau negu 2 metus yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys 15 15
5.2. Jei nuo 1 iki 2 metų yra pripažinto žemės ūkio kooperatyvo narys 10
6. Jei verslo planas įgyvendinamas vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo ūkis laikomas esančiu vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitokių specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo žemės ūkio paskirties žemės ploto yra tokiose vietovėse. 10
Didžiausia balų suma iš viso: 100  

Pareiškėjai surinkę ne mažiau 35 prioritetinių balų gali teikti paraiškas, tačiau jei paraiškų bus daugiau nei paraiškų  šiam etapui skirta paramos suma, bus sudaroma prioritetinė paraiškų eilė, t.y. lėšų bus skirta tik didesnį prioritetinių balų surinkę projektai.

Kviečiame į konsultacijas visus planuojančius dalyvauti ūkininkus. Mūsų specialistai patars, kaip padidinti savo šansus gauti paramą, kaip maksimaliai efektyviai ją įsisavinti, padės parengti dokumentus, parengs paraišką, verslo planą ir su projektu susijusius dokumentus. Atlygis  už mūsų paslaugas taip pat yra kompensuojamos bendra tvarka, t.y. po paramos patvirtinimo tinkamai apmokėtos konsultavimo paslaugos 100 proc. bus kompensuotos kartu su kitomis įgyvendintomis investicijomis.

Konsultacijos:

+370 602 26 933

+370 673 88 712

El. p. info@verslopagrindas.lt

Paramos priemonės taisyklės paskelbtos http://www.infolex.lt/ta/525294