Taikomos nuolaidos paraiškų rengimui pagal priemones “Parama smulkiems ūkiams”

paslaugos kaina nuo 500 €

konsultacijos  – 0 € * 

paraiškos pateikimas NMA – 0 €

 

Primename, kad mūsų paslaugos taip pat gali būti finansuojamos iš paramos lėšų, kaip ir kitos investicijos.

Paraiškas priima ir paramą administruoja NMA (Nacijonalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministejos)

* Pirminė konsultacija tinkamumui nustatyti nemokama viesiems, dėl projekto rengimo ir vykdymo tik klientams pasirašiusiems sutartį

 

Kreiptis telefonu į mūsų konsultantus +370 67388712 arba +370 60226933 el. p. verslopagrindas@gmail.com ; info@verslopagrindas.lt