Planuojantiems kurti naujus produktų dizaino sprendimus, bet dėl patirtų karantino metu nuostolių stokojantiems lėšų tai padaryti, paskelbtas ilgai lauktas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę “Kūrybiniai čekiai COVID-19”.

Paraiškos priimamos LVPA nuo 2021-07-16 iki 2021-08-31 
Kvietimo biudžetas: 7 000 000 Eur. Maksimali parama vienam projektui 70 000 Eur., minimali 20 000 Eur. Paramos intensyvumas iki 75 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
Atrankos būdas: projektų konkursas vienu etapu.
Remiama veikla: originalių produktų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimas ir diegimas.
Galimi pareiškėjai: labai maža, maža ar vidutinė įmonė (toliau – MVĮ) veikianti ne trumpiau kaip vienerius metus, kurios pačios pagamintos produkcijos vidutinės metinės pardavimo pajamos per trejus finansinius metus iki paraiškos pateikimo arba pajamos per laikotarpį nuo įmonės įregistravimo dienos (jeigu MVĮ įregistruota mažiau nei prieš 3 pastaruosius finansinius metus) yra ne mažesnės kaip 50 000 Eur. Paraiškos priimamos be partnerių.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

  • Originalių gaminių ir (arba) paslaugų dizaino sprendimo sukūrimas ar pakeitimas, jeigu projekto vykdytojas perka dizaino kūrimo paslaugą.
  • Dizainą kuriant, finansuojamos dizaino tyrimo, koncepcijos idėjos parengimo ir jos detalizavimo, maketo, vizualizacijos ar eskizo sukūrimo išlaidos.
  • Sukurtą dizainą diegiant finansuojamos išlaidos, reikalingos dizainui vystyti, trūkumams šalinti, patirtos, išbandant gaminio pagal sukurtą dizainą pavyzdžio gamybą ir (arba) paslaugos pagal sukurtą paslaugos teikimo schemą testavimą.
  • Projekto vykdytojo darbuotojų, dirbančių įmonėje ne trumpiau kaip 1 metus, kurių pagrindinė funkcija yra dizaino sprendinio kūrimas, darbo užmokestis ir išlaidos su darbo santykiais susijusiems darbdavio įsipareigojimams, kurie gali sudaryti ne daugiau kaip 20 proc. viso projekto finansavimo sumos, apskaičiuotiems darbo užmokestį ir darbo santykius reguliuojančių teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu pareiškėjas pats vykdo dizaino sprendimo kūrimo ar pakeitimo veiklą.
  • Rinkodaros inovacijų tinkamos finansuoti išlaidos apima rinkodaros socialiniuose tinkluose, vaizdo reklamos sukūrimo ir viešinimo internete, mobiliosios rinkodaros, reklamos internetiniuose portaluose, reklaminių straipsnių išlaidas; turinio rinkodaros išlaidas: internetiniai dienoraščiai, el. knygos, el. leidiniai, nuotraukos, instrukcijos, vadovai.
  • Rinkodaros inovacijų sukūrimas turi būti įsigyjamas iš fizinio ar juridinio asmens, veikiančio kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriuje ne trumpiau nei vienerius metus.

Projekto įgyvendinimo trukmė: iki 12 mėn. nuo projekto sutarties pasirašymo dienos.

Kviečiame tinkamus pareiškėjus bendradarbiauti. Mūsų specialistai kvalifikuotai parengs paraišką bei administruos Jūsų projektą iki jo visiško sėkmingo įvykdymo.

Dirbame visoje Lietuvoje taip pat ir nuotoliniu būdu. Dėl detalesnės konsultacijos kreiptis į specialistę Aliciją Janovič tel. +37060226933 el. p. verslopagrindas@gmail.com