Paraiškos priimamos: 2023-10-31 – 2023-12-29

PARAMOS TEIKIMO SĄLYGOS (TRUMPAI)

Didžiausia paramos suma vienam pareiškėjui – 25 000 Eur, teikiant paraišką su vienu partneriu – 50 000 Eur, su 2 partneriais – 75 000 Eur, su 3 partneriais – 100 000 Eur.
Finansuojama iki 85 procentų tinkamų finansuoti išlaidų be PVM ir ne mažiau 20 proc., jei pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo.
Paramos išmokėjimo būdai: išlaidų kompensavimas arba sąskaitų apmokėjimas.

Gali dalyvauti ūkiai, kurių VED 2023-07-01 ne mažesnis kaip 4 000 Eur. ir ne didesnis kaip 16 000 Eur.
Paramos be partnerio gali kreiptis ūkiai, kurių VED 8000 – 16000 Eur, smulkesni ūkiai privalo paraišką teikti su partneriu.

• Tinkamos finansuoti išlaidos:
galima pirkti naują nenaudotą techniką ir įrangą, nauji technologiniai įrengimai perdirbimo veiklai vykdyti, nauja kompiuterinę įrangą, naujos statybos / kapitalinis remontas/ rekonstrukcija arba naujos statybinės medžiagos, jei statybų darbai bus vykdomi ūkio būdu, infrastruktūros projekto įgyvendinimo vietoje įrengimas, daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimas rangos būdu, bendrosios išlaidos (projekto rengimo, statybų projekto rengimo paslaugos)
• Remiama veikla:
Gyvulininkystė, augalininkystė, daržininkystė, sodininkystė, uogininkystė
Galimi pareiškėjai:
Ūkininkai, juridiniai asmenys ir pripažinti žemės ūkio kooperatyvai, kurie vykdo žemės ūkio produktų gamybos ir /ar užaugintų valdoje produktų perdirbimo veiklą, o kooperatyvai pagamintų narių valdoje žemės ūkio produktų supirkimo veiklą ne mažiau kaip 1 metus iki paraiškos pateikimo dienos. Ūkininkai ir juridiniai asmenys (išskyrus kooperatyvus) turi savo vardu būti įregistravę žemės ūkio valdą ir kurių valdos ekonominis dydis 2023-07-01 yra ne mažesnis kaip 4 000 Eur ir ne didesnis kaip 16 000 Eur (ekonominį dydį galite pasitikrinti prisijungę prie savo valdos duomenų čia)
Reikalavimai partneriams – tokie pat kaip ir pareiškėjams. Jie turi vykdyti analogišką veiklą kaip ir pareiškėjai, nes už paramos lėšas perkamos investicijos turi būti naudojamos tai pačiai veiklai plėtoti.
Maksimalus projekto įgyvendinimo terminas 24 mėn., projekto kontrolės laikotarpis 3 metai nuo paramos išmokėjimo.
Nėra apribojimų augalininkystės ūkiams (balai skiriami nepaisant ūkio specializacijos)
Nėra įsipareigojimų: kurti naujų darbo vietų, ženkliai didinti VED ir pardavimo pajamų.
PRIORITETAS TEIKIAMAS:
• Pareiškėjams teikiantiems paraiškas su partneriais – nuo 10 iki 30 balų
• Ūkiams, kurie vykdo ekologinę gamybą arba registruoti kaip perėjimo prie ekologinio ūkininkavimo laikotarpio ūkiai – 20 balų;
• Pareiškėjas vykdo gamyba pagal NKP ženklinimą – 5 balai;
• Pareiškėjas gauna ne mažiau kaip 50 proc. pajamų iš perdirbtos savo valdoje užaugintos produkcijos – 20 balų;
• Mišriems ūkiams (bent dvi veiklos) – 20 balų;
• Pareiškėjas investuoja į gamybinių procesų skaitmeninimo inovacijas – 15 balų.

Paraiškos ir susijusių dokumentų rengimo kainos:
Paslaugų kaina nuo 500 € + PVM už verslo plano, paraiškos parengimą – kai paraiška teikiama be partnerių.
Paslaugų kaina nuo 700 € + PVM už verslo plano, paraiškos ir bendradarbiavimo sutarties parengimą – kai paraiška teikiama su partneriais (kaina priklauso nuo partnerių skaičiaus, kiekvienas papildomas partneris +200 eur).

Dėl konsultacijų ir paraiškos rengimo kreiptis į mūsų specialistus el. paštu verslopagrindas@gmail.com arba telefonais +370 602 26 933 +370 67388712

Plačiau apie paramos priemonę NMA svetainėje