VUI – tai Užimtumo tarnybos mokamos subsidijos, skirtos finansuoti ilgalaikį turtą ir pastatų / patalpų remontą ir pritaikymą, kuris yra būtinas naujoms darbo vietoms įkurti.  

VUI projektų finansavimas:

Darbo priemonių įsigijimo maksimali subsidijos suma vienai darbo vietai 19921,26 Eur. iki 65 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, visoms darbo vietoms – iki 200 000 Eur.* (maksimali Valstybės pagalbos de minimis suma, kurią gali gauti įmonė per 3 kalendorinius metus ir jeigu pareiškėjas jau yra pasinaudojęs pagalba per nurodytą laikotarpį, maksimalią sumą reikia mažinti gauta pagalbos suma).

Pasirašius paramos sutartį pagalba išmokama 2 dalimis – 50 proc. pradedant vykdyti projektą, t.y. avansu, 50 proc. įvykdžius projektą.

Tinkami pareiškėjai:

Paraiškas gali teikti Lietuvos Respublikoje veikiančios įmonės (veiklos trukmė neribojama), kurios nepatyria sunkumų, nėra bankrutuojančios, nėra skolingos Valstybės biudžetui (nebent skolos padengimas yra suderintas), nėra skolingos Užimtumo tarnybai.

Tinkamos finansuoti investicijos:

Nauja arba naudota įrangą, įrankiai, transporto priemonės ir pastatų / patalpų, priklausančių pareiškėjui nuosavybės teise remontas arba pritaikymas planuojamai veiklai (šios rūšies investicijų suma negali viršyti 50 proc. dotacijų sumos).

Netinkamos finansuoti išlaidos:

Ne ilgalaikis materialus turtas, nematerialus ilgalaikis turtas, ilgalaikis materialus turtas nebūtinas kuriamoms darbo vietoms steigti.

Projekto vykdymo trukmė – iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Projekto kontrolė – 3 metai nuo galutinio mokėjimo prašymo pateikimo dienos (per tą laiką negalima panaikinti sukurtų darbo vietų, parduoti įsigytas investicijas ir nedrausti įsigytų investicijų)

Projektas bus finansuojamas jeigu jis bus įgyvendinamas vietovėse, kuriose nedarbo lygis yra 1,3 karto didesnis nei vidutinis šalyje. VUI vietovių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. A1-924

Subsidijavimą reglamentuoja:

Projektų atranka:

Pateikta VUI paraiška turi surinkti ne mažiau kaip 35 kokybės balus, bet mūsų specialistai rekomenduoja surinkti ne mažiau 38 balų ir atitikti bent vieną papildomą kriterijų, nes ši pagalbos priemonė yra itin populiari ir skirto biudžeto dažniausia neužtenka visiems pareiškėjams. Kokybės vertinimo kriterijai yra pateikti Užimtumo tarnybos oficialiame tinklapyje https://uzt.lt/darbdaviui/vietines-uzimtumo-iniciatyvos/

MŪSŲ PASLAUGOS:

Dirbame visoje Lietuvoje nuotoliniu būdu, konsultuojame, padedame parengti kokybišką paraišką ir administruojame vykdomą projektą, teikiame pagalba ir projekto įgyvendinimo metu. Reikalui esant atstovaujame klientą, sprendžiame ginčytinus klausimus su UŽT ir, jeigu reikia, aukštesnėse institucijose.

Mūsų specialistai turi sukaupę labai didelę patirtį rengiant įvairaus pobūdžio investicinius paramos projektus ir padės Jums maksimaliai naudingai įsisavinti VUI pagalbos lėšas. Jūsų projekto sėkmė – mūsų garbės reikalas!

Dėl paraiškos rengimo kreiptis į mūsų specialistus:

Ana Balčiūnienė tel. / viber  +37067388712 el. p. esparama.kornelis@gmail.com

Alicija Janovič tel. / viber  +37060226933 el. p. verslopagrindas@gmail.com

Facebook tinkle: Verslo pagrindas