KVIEČIAME PASINAUDOTI SAVARANKIŠKO UŽIMTUMO RĖMIMO SUBSIDIJA DARBO VIETAI ĮSTEIGTI (informacija tikslinta)

Paraiškas renka Užimtumo tarnyba (buv. Lietuvos darbo birža) nuo 2021-08-31 iki 2021-09-30 d.

Maksimali paramos suma 19921,26 Eur. vienai paraiškai. Rėmimas iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.

Pagrindiniai reikalavimai ir paramos teikimo principas:

Savarankiško užimtumo rėmimo priemonės paraiškas gali teikti darbo ieškantys asmenys, turintys bedarbio statusą, kurie:
* kartu su Užimtumo tarnybos įdarbinimo konsultantu aptarė ir sudarė individualų užimtumo veiklos planą, kuriame numatė dalyvavimą savarankiško užimtumo rėmimo priemonėje;
* pirmą kartą steigia darbo vietas sau Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtose labai mažose įmonėse ir atitinka vieną iš sąlygų:

jaunimas iki 29 metų;
vyresni kaip 45 metų.
darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;

SVARBU:

  1. Paraiškos pateikimo dieną ir iki sprendimo suteikti paramą dienos (paraiškos svarstymo metu) reikia turėti bedarbio statusą.
  2. Jei asmuo nors kartą gyvenime buvo įsteigęs (buvo steigėju) juridinį asmenį iki paraiškos teikimo dienos ir per paraiškos vertinimo laiką, jis negali pretenduoti į šią paramą.
  3. Pagal priemonę remiamas darbo vietos įkūrimas steigiant juridinį asmenį (MB, UAB, VŠį, I. Į), bet ne veiklos organizavimas, t. y. jeigu planuojate atidaryti restoraną, tuomet darbo vietą turite steigti sau pagal profesiją: virėjui – virėjui būtina įranga, direktoriui – tik ta įranga, kuri reikalinga direktoriui atlikti jo pareigas. Jokių direktorius – virėjas ar kitų dvigubų pareigų pagal šią priemonę remiama nebus, taigi reikės visas kitas būtinas veiklai investicijas atlikti savarankiškai.
  4. Labai svarbu surinkti pakankamai prioritetinių balų (pateikiame balų lentelę žemiau);
  5. Investuoti galima tik į ilgalaikį materialųjį turtą, nematerialus ilgalaikis turtas nėra remiamas, taip pat trumpalaikis turtas ir kitos išlaidos. Patalpų remontas remiamas tik tuo atvejų, jeigu ilgalaikis turtas priklauso pareiškėjui nuosavybės teisę ir išlaidos sudaro ne daugiau 50 proc. visų numatytų projekto išlaidų.
  6. Žemės ūkio gamyba (akvakultūra, žemės ūkis, miškininkystė) ir veikla, kuri bus vykdoma už Lietuvos Respublikos ribų nėra remiama.
  7. Pretenduoti į paramą gali visų miestų, miestelių ir kaimų gyventojai, atitinkantys kriterijus.
  8. Bus paraiškų atrankos konkusas, todėl svarbu surinkti kuo daugiau prioritetinių balų.

Informacijos apie priemonę, paraiškos formą ir teisės aktus, reglamentuojančius savarankiško užimtumo rėmimą galite rasti užimtumo tarnybos tinklapyje: https://uzt.lt/darbo-ieskantiems3/versl-kurimas/

Dėl konsultacijų kreiptis tel. +37067388712 Ana Balčiūnienė ; tel. +37060226933 Alicija Janovič arba bendru el. paštu: verslopagrindas@gmail.com 

Pirminė konsultacija tinkamumui nustatyti yra nemokama. Dirbame visoje Lietuvoje, teikiam paslaugų kokybės garantijas, sąlygas aptariame individualiai.

Atrankos kriterijai

Savarankiško užimtumo rėmimo paraiškos atitiktis nustatytiems kriterijams Maksimalus balų skaičius
1.       Planuojamos steigti juridinio asmens teisinė forma:

 

1.1. mažoji bendrija, individuali įmonė

1.2. kita juridinio asmens teisinė forma.

 

 

0

5

2. Asmens turimos kvalifikacijos atitiktis steigiamai darbo vietai:

2.1. neatitinka;

2.2. atitinka.

 

 

0

10

 

3. Asmens turimos darbo patirties, ilgesnės nei vieneri metai, atitiktis steigiamai darbo vietai:

3.1. neatitinka;

3.2. atitinka.

 

 

0

15

4. Savarankiško užimtumo rėmimo paraiškos teikėjo nuosavų lėšų dalis nuo projekto vertės, proc. (PVZ. projekto vertė 40 000 €, prašoma subsidija 19921,26 €, Jūsų lėšos sudarys 20078,74 €, t.y. 50,196 proc. ir Jūs gaunate  11 balų)

4.1. 0

4.2. 0,0001-4,9999

4.3. 5-9,9999

4.4. 10-14,9999

4.5. 15-19,9999

4.6. 20-24,9999

4.7. 25-29,9999

4.8. 30-34,9999

4.9. 35-39,9999

4.10. 40-44,9999

4.11. 45-49,9999

4.12. 50-54,9999

4.13. 55-59,9999

4.14. 60-64,9999

4.15. 65-69,9999

4.16. 70 ir daugiau

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

5. Prašomos subsidijos sumos dalis nuo maksimalaus subsidijos dydžio, proc. (mažinant prašomą subsidiją nuo maksimalios 19921,26 yra suteikiami balai)

 

5.1. 97,5-100

5.2. 95-97,4999

5.3. 92,5-94,9999

5.4. 90-92,4999

5.5. 87,5-89,9999

5.6. 85-87,4999

5.7. 82,5-84,9999

5.8. 80-82,4999

5.9. 77,5-79,9999

5.10. 75-77,4999

5.11. 72,5-74,9999

5.12. 70-72,4999

5.13. 67,5-69,9999

5.14. 65-67,4999

5.15. 62,5-64,9999

5.16. 60-62,4999

5.17. 57,5-59,9999

5.18. 55-57,4999

5.19. 52,5-54,9999

5.20. 50-52,4999

5.21. 47,5-49,9999

5.22. 45-47,4999

5.23. 42,5-44,9999

5.24. 40-42,4999

5.25. 37,5-39,9999

5.26. 35-37,4999

5.27. 32,5-34,9999

5.28. 30-32,4999

5.29. 27,5-29,9999

5.30. 25-27,4999

5.31. 24,9999 ir mažiau

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

6. Darbo vietos steigiamos savivaldybėje, kurioje bedarbių dalis, skaičiuojant nuo darbingo amžiaus gyventojų yra didesnė negu vidutiniškai šalyje (rugpjūčio 1 d. statistika)

6.1. neviršija vidutinio šalyje;

6.2. nuo 1 iki 1,1999 karto;

6.3. nuo 1,2 iki 1,3999 karto;

6.4. 1,4 karto ir daugiau.

 

 

 

 

 

0

3

6

10

7. Steigiama darbo vieta stacionari / mobili:

7.1. stacionari;

7.2. mobili.

 

15

0

PARAIŠKOS KOKYBĖS BENDRAS ĮVERTINIMAS

(pereinamasis paraiškos vertinimo balas – 35)

 100