Paraiškos renkamos 2020-04-01 – 2020-06-30

Parama vienam projektui iki 50 000 €, intensyvumas iki 70 proc.

 

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie LR Žemės ūkio ministerijos (NMA) kviečia ūkininkus teikti paraiškas pagal Kaimo plėtros 2014-2020 metų programos paramos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Investicijos į žemės ūkio valdas“ (Modernizavimas). Šis kvietimas yra paskutinis programoje, todėl gali būti labai svarbus ūkininkams norintiems spėti įsisavinti negrąžintinas ES paramos lėšas pagal 2014-2020 programos sąlygas, nes kitas 2021-2027 paramos programos laikotarpis žada būti ne toks dosnus (mažesnė biudžeto suma) ir prasidėti ne anksčiau 2022 metų dėl vėluojančių naujo laikotarpio priemonių parengimo / tvirtinimo darbų.

Prieš kiekvieną paraiškų rinkimo etapą mūsų specialistai parengia paramos taisyklių apžvalgą bei rekomendacijas potencialiems pareiškėjams, taip siekdami sutaupyti Jūsų laiką ieškant naudingos informacijos apie priemonę, kuri padėtų priimti sprendimą dėl dalyvavimo kvietime ir suteiktų žinių apie tinkamas finansuoti išlaidas, įsipareigojimus ir kitus svarbius projekto įgyvendinimo ir kontrolės aspektus.

KUO YRA YPATINGAS ŠIS 2020 METŲ KVIETIMAS IR KĄ REIKIA ŽINOTI NORINT PRETENDUOTI Į PARAMĄ

 • Kvietimas yra paskutinis šiame programos laikotarpyje.
 • Didelė tikimybė, kad 2021 metais nebus renkamos paraiškos dėl užsitęsusių 2021-2027 metų programos biudžeto svarstymo ir kitų teisės aktų rengimo bei tvirtinimo procedūrų. Vadinasi, kas nespės šiemet, turės ilgiau palaukti bei bandyti pretenduoti į paramą kitokiomis sąlygomis ir grumtis su didesniu konkurentų skaičiumi dėl mažesnio paramos fondo biudžeto.
 • Šio kvietimo biudžetas – 50 mln. Eurų (2019 metais tiek buvo skirta dviem kvietimams sumoje ir paraiškos buvo renkamos 4 mėnesius)
 • Paraiškos bus renkamos vienu etapu net 3 mėnesius;
 • Skolintis leidžiama ne tik iš bankų ir kitų finansinių institucijų bet ir iš savitarpio skolinimąsi platformų (svarbu abejojantiems dėl galimybių įgyvendinti projektą skolintomis lėšomis);
 • Paraiškas galima bus teikti taip pat registruotu paštu, per kurjerį, per ŽŪMIS (jei galimybė bus suteikta) bei elektroninėmis priemonėmis pasirašytos saugiu elektroniniu parašu (NMA tinklapyje paskelbtoje kvietimo informacijoje yra klaida, taisyklių X. skyriaus 39 punkte yra nurodyta tiksli informacija)
 • Projektą įgyvendinti per 24 mėnesius nuo paramos skyrimo datos (pvz. 2020 spalis – 2022 spalis)
 • Galimas paramos išmokėjimo būdas – sąskaitų apmokėjimas, t. y. pareiškėjui reikės žymiai mažiau nuosavų arba skolintų lėšų.

ABEJOJANTIEMS DĖL SUSIKLOSČIUSIOS EKSTREMALIOS SITUACIJOS IR ĮVYKIŲ DINAMIKOS, TURIME GERŲ ŽINIŲ:

 1. Bet kuri pandemija turi pabaigą. Patirtis tokių šalių kaip Kinija, P. Korėja, Japonija tai puikiai iliustruoja. Lietuvoje prognozuojamas karantino atšaukimas maždaug šių metų gegužės pabaigoje – birželio viduryje.
 2. Dėl pandemijos stipriai sumažėjo valstybinių sienų pralaidumas visoje ES, Lietuvos gyventojai žymiai mažiau migruos (kurį laiką visai nemigruos) į kaimynines šalis, todėl didės poreikis vietinių maisto produktų kaip ir jų kaina.
 3. Žemės ūkis nėra ta šaka, kurioje dėl viruso būtų stabdoma gamyba ir gali būti bloginamos finansavimo sąlygos.
 4. Dėl išpirktų atsargų visame pasaulyje gali ypač padidėti grūdų supirkimo kainos.
 5. Dėl naftos kainų kritimo mažėja žemės ūkio produktų gamybos savikaina.
 6. Paraiškas rengti ir teikti rekomenduojame ne vėliau gegužės 15 dienos, nes dėl psichologinių priežasčių daugelis norinčių apsispręs paskutinėmis kvietimo termino dienomis ir konsultantai dėl didelio apkrovimo negalės visų norinčių aptarnauti arba labai pakels paslaugų kainas dėl dirbamų viršvalandžių ir padidėjusios paklausos.
 7. Projekto įgyvendinimui turėsite laiko net iki 2022 metų spalio mėnesio, t. y. net 3 derlius.
 8. Nepateikę paraiškos šiam kvietimui rizikuojate negauti paramos mažiausiai 2 metus, o jei konkursas 2022 metais bus didelis (kas labai tikėtina) o skirta suma mažesnė dėl skurdesnio biudžeto, tai šansai sumažėja gauti paramą dar labiau.
 9. Augalininkystės ūkiai šiame kvietime turi daugiau šansų gauti paramą nei per ankstesnius paraiškų rinkimus.

2020 METŲ SUPAPRASTINTŲ TAISYKLIŲ SANTRAUKA IR KOMENTARAI:

Paraiškos teikiamos supaprastinta tvarka, maksimali paramos suma vienam projektui 50 000 €, intensyvumas nuo 40 proc. augalininkystės sektoriui, tačiau jei bus investuojama į gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir augalininkystės sektorius 50 proc., 50 proc. gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir augalininkystės sektoriams,  + 20 proc. prie bazinio sektoriaus intensyvumo jauniesiems ūkininkams iki 40 metų amžiaus (imtinai), kurių ūkis ir valda įregistruoti ne anksčiau kaip prieš 5 metus iki paraiškos pateikimo dienos ir pripažintiems žemės ūkio kooperatyvams, vykdantiems kolektyvines investicijas.

Tinkami pareiškėjai:

 1. Ūkininkai, žemės ūkio bendrovės, pripažinti žemės ūkio kooperatyvai.
 2. Ūkininkai ir žemės ūkio bendrovės mažiausia vienerius metus vykdę žemės ūkio veiklą, turi registruotą žemės ūkio valdą, ekonominis dydis (VED) 2020-01-01 buvo ne mažesnis kaip 8 000 Eurų
 3. Ūkininkai ir ŽŪB kurių pajamos iš žemės ūkio veiklos per 2019 metus buvo nemažesnės kaip 50 proc. visų pajamų.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

Naujos nenaudotos, ES ir LR teisės aktų saugumo reikalavimus atitinkančios prekės, skirtos veiklai vykdyti ir bendrosios paslaugos (paraiškos parengimo paslaugos, uždarbis inžinieriams, architektams, konsultantams, viešinio išlaidos), naujų statinių ir pastatų statybos, rekonstrukcija  ir kapitalinis remontas. Išlaidos (iš skyrus bendrąsias) turi būti patirtos tik po paraiškos pateikimo, realiai suplanuotos, pagrįstos bei būtinos veiklai vykdyti, neviršijančios vidutinių rinkos kainų bei nustatytų įkainių (taisyklėse yra patvirtinti įkainiai).

Išlaidų kategorijos:

 • nauja žemės ūkio technika ir nauja žemės ūkio įranga (prie įrangos kategorijos negali būti priskirtos jokios transporto priemonės; NEFINANSUOJAMA naujo traktoriaus ir (arba) kombaino įsigijimo išlaidos, jei šios rūšies žemės ūkio technika, nepriklausomai nuo techninių parametrų, buvo įsigyta pasinaudojus Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos srities „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ parama ir pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, apskaičiuotas paskutinio projekto (pagal kurį įsigytas traktorius ir (arba) kombainas) įgyvendinimo pabaigoje, paramos paraiškos pateikimo dienos duomenimis yra nepadidėjęs 20,00 procentų ir daugiau (valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, apskaičiuojamas pagal VED 2020-01-01
 • nauja įranga, būtina specializuoto žemės ūkio sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti. Remiamos investicijos: dezinfekciniai kilimėliai, higieniniai praėjimai (higieniniai šliuzai), transporto priemonių dezinfekavimo įranga, tinklai nuo vabzdžių ant angų ir pan., šalutinių gyvūninių produktų laikymo šaldytuvai ir šaldymo / vėsinimo kameros;
 • nauji technologiniai įrengimai, skirti specializuoto žemės ūkio sektoriaus pirminiams žemės ūkio produktams apdoroti ir (arba) perdirbti ir (arba) paruošti realizacijai (pvz.: pieno priėmimo–separavimo–terminio apdorojimo linija, sūrių gamybos linija, skerdienos išpjaustymo linija, mėsos gaminių gamybos linija, daržovių šaldymo linija, sulčių gamybos linija ir pan.);
 • nauja kompiuterinė ir programinė įranga, susijusi su įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymu
 • naujos N, O ir SL kategorijų bazinės komplektacijos transporto priemonės, kaip nurodyta Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose, skirtos projekto reikmėms. Parama įsigyti N1 klasės transporto priemonę kroviniams vežti teikiama tuo atveju, kai joje yra 2 arba 3 sėdimosios vietos, krovinių skyrius atskirtas stacionaria pertvara ir jame nėra langų;
 • projekte numatytai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas. Naujų žieminių šiltnamių statyba yra remiama tik tuo atveju, jei pareiškėjo valdoje yra pastatytų žieminių šiltnamių, kuriuose vykdoma veikla ne mažiau kaip 10 mėnesių per kalendorinius metus (žieminis šiltnamis – pagal nustatyta tvarka parengtą projektą pastatytas statinys, registruotas Nekilnojamojo turto registre ir (arba) Žemės ūkio ir kaimo verslo registre, uždengtas stiklo, polietileno arba polikarbonato danga su sumontuota veikiančia stacionaria šildymo ir automatine laistymo ir tręšimo sistema).
 • specializuoto gyvulininkystės sektoriaus ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingų statinių nauja statyba, rekonstravimas ar kapitalinis remontas. Remiami statiniai: tvora su vartais, tvora be vartų, gyvūnų pakrovimo rampa, nuosavų transporto priemonių lauko plovykla (su dezinfekavimu), dezinfekciniai barjerai transporto priemonėms, šalutinių gyvūninių produktų šaldymo / vėsinimo patalpa, pašarų laikymo patalpos (sandarios, apsaugotos)* YRA IŠIMČIŲ PAUKŠTININKYSTĖS IR KIAULININKYSTĖS SEKTORIAMS.
 • naujos statybinės medžiagos. Statybinių medžiagų įsigijimas finansuojamas tik tuo atveju, kai projekte numatytai veiklai specializuotame žemės ūkio sektoriuje vykdyti būtinų pastatų ir (arba) statinių, įskaitant ūkinių gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti reikalingus statinius, statybos, rekonstravimo ar kapitalinio remonto darbai atliekami ūkio būdu;
 • infrastruktūra valdoje, jei ji susijusi su specializuoto žemės ūkio sektoriaus žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) apdorojimu, ir (arba) perdirbimu ir paruošimu realizacijai:
 • kelių, įskaitant gyvūnų biologiniam saugumui užtikrinti būtinus kelius, įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
 • vietinio vandentiekio ir vietinės kanalizacijos sistemų įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
 • artezinių gręžinių, laistymo įrenginių įrengimas, rekonstravimas ar kapitalinis remontas;
 • daugiamečių augalų įsigijimas ir jų sodinimo darbai (rangos būdu).
 • bendrosios išlaidos. Finansuojama bendrųjų išlaidų dalis gali būti ne daugiau kaip 10 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų vertės be PVM ir ne didesnė kaip 1 000 Eur (vienas tūkstantis eurų). Projekto viešinimo išlaidos turi būti patirtos vadovaujantis Viešinimo taisyklėmis;

PROJEKTŲ ATRANKO KRITERIJAI:

(mažiausias vertintinas balų skaičius yra 35, mūsų specialistai rekomenduoja šiemet teikti paraiškas nuo 60 balų)

Kriterijus Balų skaičius
1. Pareiškėjas nėra gavęs ES investicinės paramos tame žemės ūkio veiklos specializuotame sektoriuje (daugiausia 10 balų):

1.1. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“

1.2. pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“

 

 

 

 

 

10

 

5

2. įgyvendinamas gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės, daržininkystės sektoriaus projektas (nustatoma pagal pareiškėjo paramos paraiškoje nurodytą žemės ūkio sektorių)  

25

 

3. pareiškėjo valdos ekonominis dydis, išreikštas produkcijos standartine verte, paramos paraiškos pateikimo metu yra mažesnis (2018-01-01). Kai valdos ekonominis dydis yra:  
3.1. didesnis kaip 8 000 Eur iki 50 000 Eur įskaitytinai 15
3.2. didesnis kaip 50 000 Eur iki 100 000 Eur įskaitytinai 10
3.3. didesnis kaip 100 000 Eur iki 150 000 Eur įskaitytinai 5
4. projektui įgyvendinti prašoma mažesnio paramos intensyvumo (vienas procentas – 1 balas, daugiausia 15) balai sutekiami iki didžiausio paramos intensyvumo. 1-15
5. pareiškėjas yra pripažintas žemės ūkio kooperatyvas, pripažinto žemės ūkio kooperatyvo arba gamintojų grupės narys 10
6. pareiškėjas yra asocijuotos žemdirbių savivaldos organizacijos, kurios veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją ir veiklos trukmė yra ne mažesnė kaip 5 metai, narys 5
7. projektas prisideda prie aplinkos taršos mažinimo – didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 15 balų:  
7.1. pareiškėjas dalyvauja (yra patvirtintas paramos gavėju) įgyvendinant Lietuvos kaimo plėtos 2014–2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas (bent vieną) arba įsipareigoja dalyvauti įgyvendinant (bent vieną) ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos (atrankos balai suteikiami už priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklas: „Ekstensyvus pievų tvarkymas ganant gyvulius“, „Specifinių pievų tvarkymas“, „Medingųjų augalų arba daugiamečių žolių juostos ar laukai ariamojoje žemėje“, „Vandens telkinių apsauga nuo taršos ir dirvos erozijos ariamojoje žemėje“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“, „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“, „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“, „Nykstančios meldinių nendrinukių populiacijos buveinių saugojimas šlapynėse“, „Melioracijos griovių šlaitų priežiūra“, „Dirvožemio apsauga“, „Tarpinių pasėlių auginimas ariamojoje žemėje“, „Ražienų laukai per žiemą“. Dalyvavimo nurodytose veiklose (veikloje) ŽŪN plotas turi sudaryti ne mažiau kaip 10 proc. deklaruoto ŽŪN ploto 15
7.2.  pareiškėjas vykdo ekologinę gamybą ir turi sertifikavimo institucijos išduotą ekologinės gamybos patvirtinimo dokumentą (turi būti sertifikuota ne mažiau kaip 50 proc. deklaruoto ŽŪN ploto (nustatoma pagal paskutinįjį prieš paramos paraiškos pateikimą deklaruotą ŽŪN plotą) arba ne mažiau kaip 50 proc. valdoje laikomų ūkinių gyvūnų skaičiaus (nustatoma pagal ekologinės gamybos patvirtinimo dokumento išdavimo dieną Ūkinių gyvūnų registre esančius duomenis 15
7.3. . projekte numatytos įsigyti žemės ūkio technikos ir įrangos, skirtos mėšlo ir srutų laikymui ir tvarkymui valdoje, vertė sudaro daugiau kaip 25 proc. visų projekte numatytų įsigyti investicijų vertės (be PVM) (atrankos balai suteikiami, kai investicijos yra: tik mėšlo ir srutų išvežimo technika (išskyrus traktorius ir jų priekabas, krautuvus), mėšlo ir srutų įterpimo ir paskleidimo (su įterpimu į dirvą) įrenginiai ir mechanizmai, srutų siurbliai, skreperiniai transporteriai, robotai mėšlui valyti, kitų mėšlo šalinimo sistemų įrengimas, mėšlo separavimo įrengimas) 15
7.3. pareiškėjas (fizinis asmuo ar juridinio asmens darbuotojas) įsipareigoja  ne vėliau kaip per vienus metus nuo paramos sutarties pasirašymo dienos dalyvauti mokymuose (bent pagal vieną mokymo programos kodą), susijusiuose su aplinkosaugos reikalavimų laikymusi ūkio veikloje (pareiškėjas turės pateikti dalyvavimo kursuose patvirtinimo dokumentą su nurodytu bent vienu mokymo programos kodu. Atrankos balai suteikiami, kai mokymo programų kodai yra: 296162023, 296162066, 296162016, 296162020, 296162033, 296162042, 296185003, 396185003, 296185009, 296185010, 396185008, 296185007, 296185014, 296185013, 296185015 5
8. paramos paraiškai suteikiama 10 balų, kai pareiškėjas atitinka bent vieną iš nurodytų kriterijų (didžiausia suteikiamų balų suma negali viršyti 10 balų):

8.1.  pareiškėjas yra jaunasis ūkininkas (fizinis asmuo, kuris paramos paraiškos pateikimo dieną yra ne vyresnis kaip 40 metų amžiaus (pareiškėjui dar nėra suėję 41 metai).

8.2. pareiškėjas vykdo arba numato vykdyti ne vėliau kaip per vienerių metų laikotarpį nuo paramos sutarties pasirašymo dienos gyvulininkystės veiklą (paramos paraiška pateikta pagal gyvulininkystės sektorių) vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių (pareiškėjo valda laikoma esanti vietovėse, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių, jei ne mažiau kaip 50 proc. jo ŽŪN ploto

10
Iš viso: 100

Konsultacijos:
Kviečiame į konsultacijas visus planuojančius dalyvauti ūkininkus. Mūsų specialistai patars, kaip padidinti savo šansus gauti paramą, kaip maksimaliai efektyviai ją įsisavinti, padės parengti dokumentus, parengs paraišką, atliks skaičiavimus, parengs su projektu susijusius dokumentus. Atlygis  už mūsų paslaugas taip pat yra kompensuojamos bendra tvarka, t.y. pateikus mokėjimo prašymą tinkamai apmokėtos konsultavimo paslaugos bus kompensuotos kartu su kitomis įgyvendintomis investicijomis.

Iki balandžio 30 dienos pasirašiusiems sutartis dėl paslaugų teikimo taikomos ypatingos sąlygos ir nuolaidos.

Dėl konsultacijų kreiptis į mūsų specialistes:

Ana Balčiūnienė +370 673 88 712

Alicija Janovič +370 602 26 933

el. p. verslopagrindas@gmail.com

Konsultuojame telefonu ir internetu kasdieną nuo 10 val. iki 18 val.

Paslaugos gali būti teikiamos ir nuotoliniu būdu, mums pakanka skenuotų dokumentų, susirašinėjimo elektroninėmis ryšio priemonėmis bei skambučių telefonu ar per programėles, pasirašytos sutartis siunčiamos registruotu paštu. Mes gerbiame savo klientus, jų sveikatą ir laiką. Atsiliepimus apie mūsų darbo kokybę galite rasti portale www.rekvizitai.lt Dirbame sąžiningai ir nuoširdžiai atstovaujame savo klientų interesus. Per metus parengiame ne mažiau 100 projektų iš kurių daugiau negu pusė ūkininkams. Sėkmės rodiklis 90 proc., kita dalis, negavusių paramos dėl konkurso dažniausia gauna paramą kitame etape, kuriam mes rengiame tam pačiam klientui paraišką išskirtinėmis sąlygomis (paraiškos forma ir informacija gali smarkiai pasikeisti, todėl tos pačios paraiškos pateikti tiesiog neįmanoma).

Mes visuomet tikime sėkme ir siekiame malonaus, abipusiai naudingo bendradarbiavimo!

 

Taisyklės pagal priemonę „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c67909602ae111e9b66f85227a03f7a3/asr