2021-01-13 buvo patvirtintas 2021 metų paraiškų rinkimų grafikas pagal 2014 -2020  metų Kaimo plėtros programą. Nauja programa dar nestartavo, o grafike numatytos paraiškos tik pagal tas priemones, kurioms liko lėšų programos fonde. Jokių prognozių, laukiantiems investicinių priemonių dar pateikti nedrįstame, tiesiog patariame sekti informaciją, kuri gali pasikeisti bet kuriuo laiku. Pažadame atnaujinti informacija, kai tik pasirodys naujas grafikas arba atskiri pakeitimai.

Priemonės kodas arba  veiklos srities numeris pagal Programą Priemonė Paramos paraiškų priėmimo pradžia Paramos paraiškų priėmimo pabaiga
1. ŽINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA    
1.1 Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti 2021-05-03 2021-06-30
3. ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS    
3.1 Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose 2021-04-01 2021-12-31
4. INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ    
4.4 Parama pelno nesiekiančioms investicijoms:    
4.4.1 Meldinės nendrinukės buveinių išsaugojimas 2021-02-15 2021-03-31
5. GAIVALINIŲ NELAIMIŲ IR KATASTROFINIŲ ĮVYKIŲ PAVEIKTO ŽEMĖS ŪKIO GAMYBOS POTENCIALO ATKŪRIMAS IR ATITINKAMOS PREVENCINĖS VEIKLOS VYKDYMAS 2021-03-01 2021-04-30
7.6.2 Tradicinių amatų centrų plėtra 2021-04-01 2021-06-30
8. INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ    
8.1 Miško veisimas 2021-03-01 2021-05-28
2021-09-10 2021-11-12
8.3–4 Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas 2021-05-03 2021-06-30
8.5 Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė 2021-07-01 2021-08-31
2021-11-15 2021-12-28
16. BENDRADARBIAVIMAS    
16.1

 

Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti

(projektų paraiškų teikimas)

2021-03-01 2021-12-31
Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti (galimybių studijų teikimas) 2021-06-01 2021-07-30
17. RIZIKOS VALDYMAS    
17.1 Pasėlių, gyvūnų ir augalų draudimo įmokos:    
17.1.1 Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas 2021-03-01 2021-06-30
2021-09-01 2021-12-31
17.1.2 Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas 2021-02-15 2021-12-31
19. LEADER PROGRAMA    
19.3 Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas:    
19.3.1 Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) 2021-02-15 2021-03-15
2021-06-15 2021-07-15
2021-10-15 2021-11-15
19.3.2 Teritorinio bendradarbiavimo projektai 2021-02-15 2021-03-15
2021-06-15 2021-07-15
2021-10-15 2021-11-15
19.3.3 Tarptautinio bendradarbiavimo projektai 2021-02-15 2021-03-15
2021-06-15 2021-07-15
2021-10-15 2021-11-15
20. TECHNINĖ PAGALBA    
20.2 Parama Lietuvos kaimo tinklo narių projektams įgyvendinti    
  Projektai, skirti renginių  komunikacijos priemonėms įgyvendinti    
  Projektai, skirti elektroninėms komunikacijos priemonėms įgyvendinti 2021-03-01 2021-03-31
2021-07-01 2021-07-30
2021-11-03 2021-11-30

 

Dėl platesnės informacijos kreiptis tel. +37067388712 Ana Balčiūnienė