Smulkusis ir vidutinis verslas steigdamas darbo vietas gali pasinaudoti negrąžintina Lietuvos Darbo Biržos parama teikdamas Vietinių Užimtumo Iniciatyvų (VUI) projekto paraišką paskelbto konkurso metu. Subsidijos dydis – iki 40 minimalių algų už kiekvieną sukurtą darbo vietą (16 000 €). Maksimali prašoma subsidija – 100 000 €.

VUI Projektų teikėjams taikomi reikalavimai:

• Finansavimas skiriamas projektams, kurie įgyvendinami teritorijose pasižyminčiose aukštesniu nei vidutinis nedarbo lygiu.
• Būtina pateikti 50 proc. subsidijos dydžio garantiją projekto įgyvendinimo laikotarpiu (~42 mėn.)*
• Darbo vietos turi būti įsteigtos nuosavose arba nuomojamose patalpose (sutartis ne trumpesnė nei 36 mėn. nuo darbuotojų įdarbinimo dienos).
• Įmonės trumpalaikiai įsipareigojimai negali būti didesni už trumpalaikį turtą.
• Projektas bus įgyvendinamas tautinių mažumų gausiai gyvenančiuose rajonuose.
• Įgyvendinant projektą rekomenduojama įdarbinti asmenis iš prioritetinių grupių (Ilgalaikiai bedarbiai; Neseniai praradę darbą bedarbiai ir gaunantys nedarbo socialinę draudimo išmoką; Bedarbiai iki 29 m. arba vyresni nei 50 metų)

Subsidijos gavėjo įsipareigojimai:

• Įsteigtą darbo vietą išlaikyti ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo asmens įdarbinimo (įdarbintas asmuo gali keistis, būtinai darbuotojas iš darbo biržos).
• Teikti nustatytos formos lėšų panaudojimo ir su įkurtomis darbo vietomis susijusias ataskaitas.

Svarbu žinoti!

Lėšos turi būti panaudotos investicijoms skirtoms tiesiogiai darbo vietai sukurti (pvz. staklių įsigijimui prie kurių dirbs naujai įdarbintas operatorius). Parama negali būti panaudoti einamosioms išlaidoms padengti.
Palankiau vertinami projektai, kuriuose prašoma parama darbo vietai sukurti yra mažesnė, mokomas didesnis nei vidutinis jūsų rajone atlyginimas.
Kelių transporto įmonėms, atliekančioms krovinių vežimo keliais operacijas, krovinių vežimo keliais transporto priemonėms įsigyti parama neteikiama.

Siūlome savo pagalbą rengiant VUI projektą

Siūlome savo paslaugas rengiant Vietinių Užimtumo Iniciatyvų projektą. Projekto rengimo kaina nuo 500 Eur + sėkmės mokestis (įeina pirkimo organizavimas ir paraiškos tikslinimas iki paramos sutarties pasirašymo). Susiekite nemokamai konsultacijai nurodytais kontaktais.