2023 METAIS BUS RENKAMOS PARAIŠKOS PAGAL 2014 – 2023 METŲ LIETUVOS KAIMO PLĖTROS PROGRAMĄ IR PAGAL NAUJAI PATVIRTINTĄ 2023-2027 LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO STRATEGINĮ PLANĄ

Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui (pagal 2014-2020 KPP)

 • Paraiškos renkamos 2023-02-01 iki 2023-04-03
 • Didžiausia paramos suma vienam projektui – 90 000 € (išmokamas 50 proc. prašomos paramos avansas)
 • Finansuojama iki 60 procentų tinkamų finansuoti išlaidų, o ūkininkams užsiimantiems gyvulininkystės, sodininkystės, uogininkystės ir daržininkystės veikla iki 70 procentų.
 • Tinkami pareiškėjai, kurių ūkio VED nuo 4000 iki 15000 € 2023-01-01 datai, paraiškas gali teikti mažiausiai du ūkiai užsiimantys ta pačia veikla.

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas ir finansinės priemonės (pagal 2014-2020 KPP)

 • Paraiškos renkamos 2023-03-01 iki 2023-05-02 (tiksli informacija apie kvietimo sąlygas bus pateikta, kai bus patvirtintos paramos priemonės taisyklės

Parama smulkiems ūkiams ir smulkiems pieno ūkiams (pagal 2014-2020 KPP)

 • Paraiškos renkamos 2023-05-02 – 2023-06-30
 • Didžiausia paramos suma – 15 000 € (avansas 80 proc. paramos sumos, likusi dalis įgyvendinus projektą);
 • Finansuojama 100 proc. tinkamų projekto išlaidų
 • Galima pirkti naują ir naudotą techniką, įrangą skirtą projekto reikmėms, statyti ir remontuoti žemės ūkio pastatus ir statinius, prašyti paramos kitoms ūkio išlaidoms;
 • VED 2023-01-01 turi būti ne mažesnis kaip 4000 € ir ne didesnis kaip 8000 €; Pieniniams ūkiams – vidutinis pieninių veislių karvių skaičius 2022 metais ne mažesnis kaip 3 ir ne daugiau kaip 9, VED iš pieninių karvių turi būti ne mažesnis kaip 50 proc. viso ūkio VED 2023-01-01 dienai.
 • Kontrolės metų nėra.

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui (Pagal 2023-2027 Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginį planą)*

 • Paraiškos bus renkamos 2023-05-02 – 2023-06-30
 • Maksimali paramos suma iki 60 000 € ir ne daugiau kaip 100 000 € įskaitant lengvatinę paskolą;
 • Galimi pareiškėjai ūkininkai ne vyresni kaip 40 metų amžiaus, kurie įregistravo ūkį į valdą ne anksčiau kaip 2 metai iki paraiškos pateikimo ir nėra deklaravę valdos ar pateikę prašymo tiesioginėms išmokoms gauti;
 •  Paramos išmokėjimas: 80 proc. avansas po paramos patvirtinimo ir 20 proc. įgyvendinus verslo planą;
 • Finansuojama: būtina verslo plano įgyvendinimui nauja ir naudota technika, įranga, transportas, žemės ūkio pastatų ir statinių statyba ir remontas, ūkinių gyvūnų ir sodmenų įsigijimas, projekto rengimo ir kitos būtinos išlaidos;
 • *(informacija pateikta vadovaujantis taisyklių projektu, bus patikslinta po taisyklių patvirtinimo maždaug balandžio mėnesį)

Parama investicijoms į žemės ūkio valdas tik pieninei galvijininkystei (pagal 2014-2020 KPP EURI lėšos)

 • Paraiškos renkamos 2023-08-01 – 2023-09-29 (tiksli informacija apie kvietimo sąlygas bus pateikta, kai bus patvirtintos paramos priemonės taisyklės);

Laba smulkių ūkių plėtra (Pagal 2023-2027 Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginį planą)*

 • Paraiškos bus renkamos 2023-10-31 – 2023-12-29
 • Paramos gali kreiptis: ūkiai, kurių VED 2023-07-01 yra nuo 4 000 iki 16 000 €, ūkių, kurių VED 4 000 – 7999 €, gali kreiptis tik su partneriais (kooperuojantis), ūkiai, kurių VED 8000 – 16000 € gali teikti paraišką ir po vieną;
 • Paramos suma vienam dalyviui ne daugiau 25 000 €, kai kreipiasi 2 ūkiai – iki 50 000 €, jei 3 – 75 000 €, jei 4 ir daugiau – 100 000 €;
 • Paramos avansas nebus mokamas, parama išmokama sąskaitų apmokėjimo būdu, finansavimas iki 85 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų.
 • *Informacija yra preliminari, kai paramos taisyklės bus patvirtintos, pateiksime detalesnę informaciją apie paramos priemonės sąlygas.

Smulkių-vidutinių ūkių plėtra (Pagal 2023-2027 Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginį planą)*

 • Paraiškos renkamos 2023-10-31 – 2023-12-29 (tiksli informacija apie kvietimo sąlygas bus pateikta, kai bus patvirtintos paramos priemonės taisyklės).

Dėl detalesnės informacijos apie galimybę pasinaudoti ES parama, parengti verslo planą ir paraišką kreipkitės į mūsų specialistus:

Ana Balčiūnienė tel. +37067388712

Alicija Janovič tel. +37060226933

arba rašykite elektroniniu paštu info@verslopagrindas.lt