Paraiškos renkamos 2020-04-01 – 2020-06-30

Šiais paskutiniais 2014-2020 Lietuvos kaimo plėtros programos metais turime ne pačią paprasčiausią situaciją dėl pandemijos ir jos galimų pasekmių. Dauguma verslininkų abejoja dėl verslo plėtros galimybių, pasaulį valdo nerimas ir emocijos. Esame taip pat verslininkai ir plėtros specialistai, todėl labai atidžiai stebime situaciją, bendraujame ekonominiuose forumuose su kitais ekspertais teik šalies, tiek makroekonominės situacijos klausimais ir norime pasidalinti naujausia informacija su savo klientais. Taigi svarbiausi veiksniai, kurie turės įtakos medienos kainai ir vietinės žaliavos poreikiui ateityje:

 1. Bet kuri pandemija turi pabaigą, tai patvirtina Kinija, P. Korėja, Japonija kurios susidūrė su šia problema beveik pusmečiu anksčiau nei Europa. Lietuvoje prognozuojama maždaug gegužės pabaigoje –  birželio viduryje.
 2. Dėl pandemijos stipriai sumažėjo nebūtinų prekių gamybos apimtys, užsidarė sienos, užsienio darbininkai grįžo į savo gimtinę.
 3. Dėl nevienodo viruso paplitimo ir priemonių jo stabdymui įvedimo šalies viduje, labai tikėtina, kad tarptautinė prekyba dar ilgai, mažiausia metus bus ribojama, tai ypač liečia Lietuvos medienos gamintojų didžiausius konkurentus Rusiją ir Baltarusiją, kurie tik dabar sureagavo į situaciją.
 4. Dėl kitų šalių gamintojų prastovų, labai tikėtinas vietinės medienos žaliavos poreikio augimas bei kainų šuolis, todėl automatiškai išaugs ir miško technikos paklausa.

Svarstantiems dalyvauti ar ne šių metų paraiškų rinkime, primygtinai rekomenduojame teikti paraiškas:

 • Pirmiausia dėl to, kad tai paskutiniai programos metai ir 2021 metais paraiškos tikrai nebus renkamos, kitaip sakant, tai paskutinis šansas gauti negrąžintiną paramą šiai veiklai artimiausius 2 metus.
 • 2020 metų 3 ketvirtyje – 2021 metais prognozuojamas vietinės žaliavos poreikio ir kainos augimas;
 • Techniką galima bus įsigyti tokiu metu, kai jos labiausiai reikės, nes paramos sutartys yra pasirašomos maždaug praėjus 5-8 mėnesiams po paraiškų rinkimo termino pabaigos, o taisyklės nedraudžia investicijų įsigijimo ir po paraiškos pateikimo, išlaidos vis tiek bus finansuojamos.
 • Paraiškos šiemet renkamos net 3 mėnesius, tai leidžia nuodugniai įvertinti situaciją ir priimti teisingą sprendimą.
 • Nemažai medienos gamintojų vien dėl sukeltos panikos gali nedalyvauti šiame etape, todėl net ir su mažiausiais balais yra labai dideli šansai gauti paramą.
 • Paramos sutarties pasirašymo metu, t. y. spalio – gruodžio mėnesiais galutinai paaiškės situacija, todėl, blogiausiu atveju, jei matysite, kad plėtros poreikis nėra toks didelis, galite atšauti paraišką. Todėl rizika yra minimali.

TRUMPAS 2020 METŲ KVIETIMO TAISYKLIŲ APIBENDRINIMAS IR KOMENTARAI

2020 metų kvietimas – ypatingai gera proga pasinaudoti paramai skirtai miško ūkio materialinei techninei bazei atnaujinti.

Parama vienam projektui 100 000 €, paramos intensyvumas iki 50 proc. tinkamų finansuoti lėšų.

Kvietimui skirta lėšų – 5 358 322  €, o tai reiškia, kad maksimalus pareiškėjų skaičius galintis pretenduoti į paramą ir prašantis maksimalios paramos sumos gali būti net 53. Remiantis oficialiai prieinama NMA statistika bei ilgamete patirtimi ir medienos rinkos analizės rezultatais, galime drąsiai prognozuoti, kad šiemet visi tinkami pareiškėjai pateikę tinkamai parengtas paraiškas bei ekonomiškai pagrįstus verslo planus galės pretenduoti į paramą.

Tinkamas pareiškėjas: jūrinis ar fizinis asmuo (ūkininkas, individuali veikla) atitinkantis mažos arba labai mažos įmonės statusą, per 2019 metus gavęs pajamų iš miškų ūkio veiklos ne mažiau 50 proc. visų veiklos pajamų, uždirbęs ne mažiau kaip 2 proc. grynojo pelno (po mokesčių), balanso skolos neviršija 60 proc. balansinio turto ir veiklą vykdantis Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Tinkamos finansuoti išlaidos:

 • nauja miško kirtimo, apvaliosios medienos ir biokuro ruošos technika ir įranga:
 • motoriniai pjūklai ir krūmapjovės;
 • miško traktoriai, sukomplektuoti su savikrovėmis priekabomis;
 • savikrovės priekabos;
 • medvežiai;
 • medkirtės ar medžių kirtimo galvutės;
 • mechanizmai miško kirtimo atliekoms į rulonus presuoti;
 • speciali kompiuterinė ir programinė įranga, skirta įsigyjamos įrangos ar technologinio proceso valdymui;
 • pirminio nepramoninio medienos perdirbimo arba apdirbimo įranga ir technika:
 • mobilūs medienos smulkintuvai (kapoklės) ir medienos skaldymo įranga;
 • mobilios lentpjūvės

Taip pat bendrosios išlaidos ir išlaidos skirtos menkaverčių lapuočių rekonstrukcijai bei miškotvarkos projektų, kaip atskyros veiklos rūšies rengimui.

Norintys dalyvauti paraiškų teikime, pareiškėjai turi surinkti bent 30 prioritetinių atrankos balų:

 1. Pareiškėjas yra:

privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis iki 10 ha miško – suteikiama 10 balų;

privataus miško savininkas, nuosavybės teise valdantis 10 ha ir daugiau miško, arba miško savininkų kooperatyvas – suteikiama 20 balų.

 1. Paramos kreipiasi labai maža įmonė – suteikiama 10 balų.
 2. Projekte numatytas minkštųjų lapuočių iki 20 metų amžiaus jaunuolynų ir krūmynų pertvarkymas ne mažesniame kaip 0,5 ha plote – suteikiama 15 balų.
 3. Įgyvendinus projektą, kuriame numatytos investicijos į miškininkystės technologijas, ūkio subjekto grynasis pelningumas turi būti didesnis kaip 4 proc. – suteikiama 15 balų.
 4. Pareiškėjas prašo mažesnio paramos intensyvumo, nei nustatytas galimas didžiausias paramos intensyvumas, už kiekvieną sumažintą procentinį punktą pareiškėjui suteikiamas 1 balas, bet ne daugiau kaip 15 balų.
 5. Įgyvendinus projektą sukurta naujų darbo vietų ir jo kontrolės laikotarpiu išlaikytas ne mažesnis nuolatinis vidutinis metinis darbuotojų skaičius.

iki 3 darbuotojų imtinai – suteikiama 10 balų;

daugiau nei 3 darbuotojai – suteikiama 20 balų.

 1. Pareiškėjas yra miško savininkų asociacijos arba miško savininkų kooperatyvo narys – suteikiami 5 balai.

Jei projektų atrankos vertinimo metu nustatoma, kad projektui neskirta privalomo mažiausio 30 balų skaičiaus, paramos paraiška atmetama.

 

PASIRAŠIUSIEMS SUTARTYS IKI 2020-04-30 TAIKOMS IŠSKIRTINĖS PASLAUGŲ APMOKĖJIMO SĄLYGOS!

Dėl informacijos apie paslaugų teikimo sąlygas, personalinių konsultacijų ir projektų rengimo kreiptis į specialistus:

Ana Balčiūnienė tel. +370 673 88 712

Alicija Janovič tel. +370 602 26 933

El. paštas verslopagrindas@gmail.com

Taisyklės plačiau: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d34dcc5047fc11e5a38cd6cdb94b0c51/asr