Aktuali informacija norintiems gauti negrąžintiną ES paramą verslo pradžiai arba plėtrai kaimo vietovėse, taip pat Joniškio, Kaišiadorių  ir Mažeikių rajonuose žemės ūkio veiklai bei žemės ūkio produktų perdirbimui, Žarasų – Visagino regione žuvininksytės produktų perdirbimui ir akvakultūrai.

Kadangi šiemet NMA kvietimų grafike nėra numatyta kvietimų ne žemės ūkio veikloms, lieka vienintelė galimybė pasinaudoti Vietos veiklos grupių teikiama parama ir spėti sudalyvauti jų skelbiamuose kvietimuose.

DĖMESIO, PARAIŠKOS RENKAMOS KIEKVIENAME RAJONE ITIN RIBOTĄ LAIKĄ, REKOMENDUOJAME NEDELSTI!

Kvietimai skelbiami šiuose rajonuose ir savivaldybėse (išskyrus miestus):

Vilkaviškio, Raseinių, Šakių, Panevėžio, Kupiškio, Alytaus, Kaišiadorių, Pakruojo, Jurbarko, Zarasų, Visagino, Joniškio, Skuodo, Švenčionių, Šilalės, Pagėgių, Rokiškio, Šilutės, Širvintų, Mažeikių, Telšių, Kauno (tik NVO sektorius), Šiaulių, Radviliškio, Joniškio, Trakų ir Elektrėnų.

Vietos veiklos grupės (toliau – VVG) skirtinguose Lietuvos rajonuose skelbia kvietimus teikti paraiškas gauti paramą skirtingoms veikloms. Didžioji dauguma kvietimų yra orientuota į paramą ne žemės ūkio verslui pradėti, kurti arba plėtoti ir skirta konkretaus rajono gyventojams, ten registruotoms ir / arba veikiančioms įmonėms bei fiziniams asmenims vykdantiems ekonominę veiklą pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymėjimą. Kadangi kiekvienos VVG, kurių yra Lietuvoje daugiau nei 100, taisyklės ir reikalavimai šiek tiek skiriasi, mes jų plačiai nekomentuojame, nes informacijos kiekis straipsniui būtų gerokai per didelis.

Privalumai pareiškėjams yra tokie, jog dalyvavimas VVG skelbiamame paraiškų rinkime gerokai padidina šansą gauti paramą, nes pareiškėjų paprastai nebūna labai daug, paramos intensyvumas dažniausia siekia net 70 proc. tinkamų finansuoti išlaidų sumos, įsipareigojimų mažiau nei NMA priemonėse, kontrolės laikotarpis dažniausia ne daugiau 3-jų metų, didžiausios galimos paramos sumos yra didesnės, konkursai žymiai mažesni, paprastesnis paramos administravimas.

Dėl smulkesnės informacijos ir konsultacijų kreiptis: tel. +37060226933 el. paštas verslopagrindas@gmail.com

PARAIŠKŲ RINKIMO GRAFIKAS IR TRUMPA INFORMACIJĄ PAGAL ATSKIRAS VVG (AKTUALŪS KVIETIMAI):

RAJONAS KVIETIMAS GALIOJA IKI MAKSIMALI PARAMOS SUMA, EUR PARAMOS INTENSYVUMAS, %
1 Klaipėdos “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti” 2022-05-04 103 633,80 70
2 Šalčininkų “Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra” 2022-04-29 48 499 50-70
3 “Žemės ūkio ir su juo susijusių verslų kūrimas ir plėtra” 2022-04-29 47 500 50-70
4 Šiaulių “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti” 2022-05-02 75 000 50-70
5 “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti” 2022-05-23 64 270 50-70
6 Mažeikių “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti” 2022-06-07 58 095,90 50-70
7 Rokiškio “Parama verslui plėtoti” 2022-05-03 53 994 50-70
8 Prienų “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse pradėti” 2022-06-09 51 437,50 50-70
9 Panevėžio “Parama ne žemės ūkio verslui kaimo vietovėse plėtoti” 2022-05-20 69 199 50-70
10 Kaišiadorių “Parama investicijoms skirtoms ne žemės ūkio veiklai plėtoti” 2022-05-31 38 000 50-70
11 Biržų “Parama ne žemės ūkio vietos verslui kaimo vietovėse pradėti ir plėtoti” 2022-05-31 44 003 50-70
12 Utenos Žuvininkystės verslo kūrimas ir plėtra Utenos rajone” 2022-05-06 64 613 50-70
13 “Vietos ūkio ir verslo plėtra, kuriant naujas darbo vietas” 2022-05-05 54 259,30 50-70
14 Pagėgių “Novatoriško ūkio ir verslo plėtra, efektyviai panaudojant turizmo ir kitus vietos išįteklius” 2022-05-20 43 548 50-70
15 Ignalinos “Paslaugų ir vietos produktų kūrimas ir plėtra” 2022-05-11 37 290,65 50-70