Nuo 2019 m. kovo 6 iki kovo 25 dienos taikomos nuolaidos paraiškų rengimui pagal priemones “Parama smulkiems ūkiams” ir  “Parama investicijoms į žemės ūkio valdas”:

paslaugos kaina nuo 500 €

konsultacijos – 0 €

paraiškos pateikimas NMA – 0 €

 

Primename, kad mūsų paslaugos taip pat gali būti finansuojamos iš paramos lėšų, kaip ir kitos investicijos.

Paraiškas priima ir paramą administruoja NMA (Nacijonalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministejos.