PARAMOS PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2019 METAIS GRAFIKAS

 

 

Priemonės kodas arba  veiklos srities numeris pagal Programą Priemonė Paramos paraiškų priėmimo pradžia Paramos paraiškų priėmimo pabaiga
1 ŽINIŲ PERDAVIMAS IR INFORMAVIMO VEIKLA    
1.1 Parama profesiniam mokymui ir įgūdžiams įgyti 2019-08-01 2019-09-30
1.2 Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai 2019-08-01 2019-09-30
2 KONSULTAVIMO PASLAUGOS, ŪKIO VALDYMO IR ŪKININKŲ PAVADAVIMO PASLAUGOS
2.1 Parama pasinaudoti konsultavimo paslaugomis 2019-02-01 2019-03-29
3 ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRODUKTŲ KOKYBĖS SISTEMOS
3.1 Parama pirmą kartą dalyvaujantiems kokybės sistemose 2019-01-02 2019-03-29
2019-04-01 2019-06-28
2019-07-01 2019-09-30
2019-10-01 2019-12-31
4 INVESTICIJOS Į MATERIALŲJĮ TURTĄ
4.1 Parama investicijoms į žemės ūkio valdas
2019-03-01 2019-04-30
4.2 Parama investicijoms į žemės ūkio produktų perdirbimą, rinkodarą ir (arba) plėtrą 2019-06-03 2019-07-31
4.3 Parama investicijoms į žemės ūkio ir miškininkystės infrastruktūros plėtrą ir pritaikymą:    
4.3.2 Parama žemės ūkio vandentvarkai 2019-05-02 2019-07-31
4.3.3 Parama miškų infrastruktūrai gerinti  

2019-05-02

 

2019-06-28

4.4 Parama pelno nesiekiančioms investicijoms:
4.4.1 Meldinių nendrinukių buveinių išsaugojimas 2019-01-02 2019-02-28
6 ŪKIO IR VERSLO PLĖTRA
6.1 Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui 2019-07-01 2019-07-31
6.2 Parama ekonominės veiklos pradžiai kaimo vietovėse 2019-09-02 2019-10-31
6.3 Parama smulkiesiems ūkiams 2019-03-01 2019-05-31
6.4 Parama investicijoms, skirtoms ne žemės ūkio veiklai kurti ir plėtoti:
6.4.1 Parama investicijoms, skirtoms ekonominės veiklos kūrimui ir plėtrai 2019-11-04 2019-12-31
6.4.2 Parama biodujų gamybai iš žemės ūkio ir kitų atliekų 2019-05-02 2019-05-31
7 PAGRINDINĖS PASLAUGOS IR KAIMŲ ATNAUJINIMAS KAIMO VIETOVĖSE
7.2 Parama investicijoms į visų rūšių mažos apimties infrastruktūrą:
7.2.2 Parama asbestinių stogų dangos keitimui 2019-04-01 2019-05-31
8 INVESTICIJOS Į MIŠKO PLOTŲ PLĖTRĄ IR MIŠKŲ GYVYBINGUMO GERINIMĄ
8.1 Miško veisimas 2019-03-01 2019-04-30
2019-09-02 2019-10-31
8.3–4 Miškams padarytos žalos prevencija ir atlyginimas 2019-05-02 2019-06-28
8.5 Investicijos, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė 2019-07-01 2019-08-30
8.6 Investicijos į miškininkystės technologijas 2019-04-01 2019-05-31
EIP veiklos grupėms kurti galimybių studijų teikimas 2019-03-01 2019-12-31
EIP veiklos grupių projektų paraiškų teikimas 2019-11-04 2019-12-31
16.3 Parama smulkiųjų ūkio subjektų bendradarbiavimui 2019-09-02 2019-10-31
16.4 Parama trumpoms tiekimo grandinėms ir vietos rinkoms skatinti vietos lygmeniu 2019-02-25 2019-03-29
17 RIZIKOS VALDYMAS
17.1.1 Pasėlių ir augalų draudimo įmokų kompensavimas 2019-03-01 2019-06-28
2019-09-02 2019-12-31
17.1.2 Gyvūnų draudimo įmokų kompensavimas 2019-01-02 2019-12-31
19 LEADER PROGRAMA
19.2 Parama vietos projektams įgyvendinti pagal VPS
19.3 Vietos veiklos grupių bendradarbiavimo projektų rengimas ir įgyvendinimas
19.3.1 Parengiamoji parama (tarptautinių projektų inicijavimas) 2019-02-18 2019-03-18
2019-04-15 2019-05-17
2019-06-03 2019-07-05
2019-09-16 2019-10-18
19.3.2 Teritorinio bendradarbiavimo projektai 2019-04-15 2019-05-17
2019-09-16 2019-10-18
19.3.3 Tarptautinio bendradarbiavimo projektai 2019-02-18 2019-03-18
2019-04-15 2019-05-17
2019-06-03 2019-07-05
2019-09-16 2019-10-18